T. Rowe Price: Amerikaanse aandelenmarkt wordt aantrekkelijker voor actieve beleggers

- Het beleggingsklimaat voor Amerikaanse aandelen verandert nu belangrijke marktkenmerken als concentratie, volatiliteit en rendementsspreiding terugkomen van de extreme niveaus waar ze eerder op waren aanbeland.
- Uit onderzoek van T. Rowe Price blijkt dat actieve beleggers het beter doen bij minder extreme marktomstandigheden
- De afgelopen jaren waren in het voordeel van indexbeleggers, nu komen er meer kansen voor stock picking.

Actieve Amerikaanse aandelenstrategieën hebben de afgelopen jaren in het algemeen moeite gehad om gelijke tred te houden met hun passieve tegenhangers. Uit analyse van Josh Nelson, Head of U.S. Equity, bij T. Rowe Price blijkt dat wanneer de Amerikaanse aandelenmarkten extreme marktkenmerken - hoge concentratie, lage volatiliteit, lage rendementsspreiding -vertoonden, zoals in de afgelopen jaren het geval was, actieve beheerders in het algemeen beter presteerden zodra deze kenmerken van hun extreme niveaus terugkeerden richting normale niveaus. De kansen voor actieve stock picking nemen dan snel toe.

Een decennium van uitdagende marktdynamiek

In de 10 jaar tot 2021 had een combinatie van buitengewone beleidsmaatregelen en aanzienlijke passieve beleggingsstromen een verstorend effect op de Amerikaanse aandelenmarkt. Macrofactoren en momentum werden de belangrijkste drijfveren van de marktprestaties en overschaduwden de fundamentele kwaliteiten van individuele bedrijven. Voor actieve beheerders bleek dit een steeds grotere uitdaging omdat de marktfactoren tot het uiterste werden gedreven, waardoor kansen voor gedifferentieerde alfa generatie moeilijker te vinden waren.

Meer kansen nu de extremen in de markt afnemen

Maar nu blijkt het Amerikaanse marktklimaat in een hoog tempo gunstiger te worden voor actieve managers. De gevolgen van de vertragende economische groei, de hoge inflatie en de stijgende rente zijn allemaal merkbaar op de aandelenmarkten, waardoor sommige van de extreme kenmerken van de afgelopen jaren beginnen af te nemen.

Een gunstige omgeving voor beleggers in kwaliteitsaandelen

Onderzoek van T. Rowe Price naar prestaties van aandelenmarkten in het verleden onder vergelijkbare omstandigheden suggereert dat actieve managers het beter deden dan hun respectievelijke benchmarks zodra die extreme omstandigheden begonnen af te nemen. Dit is logisch, aangezien actieve managers meer mogelijkheden krijgen om extra rendement te genereren, naast dat de aandelen die het beter kunnen doen dan de index ook toenemen.

Conclusie

T. Rowe Price meent dat waardering en onderliggende bedrijfsresultaten weer de belangrijkste factoren zullen worden voor de aandelenkoersen. De marktdynamiek die een groot deel van het afgelopen decennium de overhand heeft gehad, zoals het uitzonderlijk soepele monetaire en budgettaire beleid, verandert. Deze veranderende achtergrond heeft traditioneel in het voordeel gewerkt van actieve managers. Marktkenmerken zoals marktconcentratie, volatiliteit, rendementsspreiding die op extreme niveaus waren aanbeland, boden de afgelopen jaren voortdurend tegenwind aan actieve beheerders maar lijken nu te verdwijnen. T. Rowe Price verwacht dat er meer mogelijkheden zullen ontstaan voor actieve beleggers om alfa te genereren.