Maak van 'de natuur' snel een integrale factor voor berekening van beleggingsrisico en -rendement

De wereld is zich bewust geworden van de vitale rol die de natuur speelt bij de ondersteuning van onze economie en samenleving. Nu meer dan de helft van ons mondiale bbp afhankelijk is van de natuur, is de realiteit grimmig: het natuurrisico wordt snel een integrale factor voor het beleggingsrisico en -rendement.

Daarom beschouwt Schroders het in acht nemen van natuurrisico een belangrijk onderdeel van haar fiduciaire plicht tegenover haar cliënten. Tegelijkertijd kan het behoud en herstel van de natuur een krachtige bijdrage leveren aan de inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. En er is ook een sociale dimensie: tenzij inspanningen om de natuur te beschermen positieve sociale gevolgen hebben voor lokale burgers en inheemse gemeenschappen, zullen ze op middellange tot lange termijn niet duurzaam zijn.

De weg die het bedrijfsleven moet inslaan, is duidelijker dan ooit: de wereldeconomie moet niet alleen netto nul-CO2 worden, maar ook natuurpositief - en het een is afhankelijk van het ander. Als toonaangevende actieve vermogensbeheerder heeft Schroders hierin een belangrijke rol te spelen.

Dagelijks nemen professionals bij Schroders beleggingsbeslissingen namens spaarders en beleggers over de hele wereld. Ze maken deze keuzes zorgvuldig en weloverwogen, omdat ze van invloed kunnen zijn op de financiële toekomst van hun klanten en de wereld in bredere zin kunnen beïnvloeden. Daarom heeft Schroders als ambitie: het versnellen van een natuurpositieve toekomst door het aanwenden van haar beleggingskracht. Schroders is ervan overtuigd dat zij hiermee op termijn betere beleggingsresultaten voor haar klanten kan realiseren.

Schroders’ ambitie: versnellen van een natuurpositieve toekomst door onze beleggingskracht te benutten

Er zijn grootschalige investeringen nodig om het verlies aan natuur een halt toe te roepen en terug te draaien, dat niet alleen een grote invloed heeft op ons klimaat en onze manier van leven, maar ook biljoenen dollars aan financiële waarde vertegenwoordigt en op het spel zet. Door niet in actie te komen, wordt het risico gelopen dat omvangrijke, plotselinge en onomkeerbare veranderingen in de structuur van de economie en de samenleving in het algemeen plaatsvinden. Hierdoor wordt het natuurrisico een integraal onderdeel van het beleggingsrisico - terwijl het ook belangrijke mogelijkheden biedt om in oplossingen te investeren.

Schroders is vastbesloten om haar beleggingskracht in te zetten voor een natuurvriendelijke toekomst. Dat wil zij op drie manieren doen:

- Inzicht: Inzicht verkrijgen en analyse toepassen om de blootstelling van bedrijven en activa aan natuurrisico's in kaart te brengen.
- Invloed: bedrijven aanspreken en beïnvloeden om hun blootstelling aan natuurrisico's en hun impact op de natuur te verminderen.
- Innovatie: beleggingsoplossingen aanbieden op publieke en private markten die kapitaal kanaliseren om de natuur te beschermen en te herstellen en die rendement op lange termijn opleveren.