Optimix: Ergste leed geleden? Rente stabiliseert en inflatie kan volgend jaar flink dalen... is dat voldoende?

Van restrictief monetair beleid, geopolitieke risico’s en grillige kwartaalcijfers worden beleggers doorgaans niet vrolijk. En toch hervonden de aandelenkoersen in de afgelopen weken hun weg omhoog. Hoe is dat mogelijk? De vermogensbeheerders van Optimix leggen het uit.

De omvang en snelheid waarmee centrale banken de rente verhogen, beangstigt beleggers. De aandelen- en obligatiemarkten zijn dit jaar dan ook stevig gedaald. Het onvermijdelijke gevolg van een hogere rente is dat de economie afkoelt. Dat is precies wat centrale bankiers beogen en betogen, want een minder uitbundige economische groei is de beste remedie tegen de torenhoge inflatie.

Inflatie neemt af

Naast het rente-instrument, hebben de grote centrale banken ook het balansinstrument op grote schaal ingezet de laatste jaren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geldhoeveelheid in de economie fors is gegroeid. Veranderingen in de geldhoeveelheid spreken weliswaar minder tot de verbeelding dan rentewijzigingen, maar toch is dit van groot belang! De Amerikaanse centrale bank, de Fed, startte als eerste met het afbouwen van haar balansposities door minder effecten op te kopen. Hierdoor neemt de geldhoeveelheid af en met enige vertraging de inflatie. In de afbeelding is de verandering in het prijspeil (CPI) in de Verenigde Staten met een vertraging van 16 maanden afgezet tegen de verandering in de Amerikaanse geldhoeveelheid (M2). Als het verloop van de geldgroei een voorspellende waarde heeft dan zal de inflatie dus volgend jaar flink dalen.

Macro economie

Bron: Optimix, Bloomberg

Rente stabiliseert

De vermogensbeheerders van Optimix menen dan ook dat de meeste renteverhogingen nu wel achter de rug zijn. Volgend jaar zal de rente stabiliseren en zullen centrale banken het effect van hun verkrappende monetaire beleid aanzien. In dit klimaat gedijen zowel obligaties als aandelen goed. Met een goed gespreide portefeuille verwacht Optimix te profiteren van deze inflatie- en renteontwikkeling. Tel daarbij op dat veel grote beursgenoteerde ondernemingen er in slagen de gestegen energie- en grondstoffenprijzen door te berekenen en aandelen worden na de koersdalingen die dit jaar kenmerken steeds aantrekkelijker.

Maar er zijn ook risico's

Zijn er dan helemaal geen risico’s om rekening mee te houden? Jazeker, de oorlog in Oekraïne blijft voor onzekerheid zorgen. Ook de mate waarin de economie momenteel afkoelt, is door de centrale banken niet perfect te sturen. Dit zou voor de centrale bankiers wel eens een goede reden kunnen zijn om niet op het monetaire rempedaal te blijven trappen. In het geval de consument de hand flink op de knip gaat houden, zullen bedrijfswinsten en winstmarges neerwaarts bijgesteld worden.

Obligaties bieden bescherming

In minder rooskleurige tijden bieden obligaties bescherming. Met de gestegen aanvangsrendementen kunnen obligaties die defensieve rol weer vervullen in een beleggingsportefeuille. Tegelijkertijd moet de voet niet te vroeg van het rempedaal worden gehaald want dat brengt het risico met zich mee dat de inflatie onvoldoende daalt. Het monetaire beleid is een serieuze evenwichtsoefening! In de door Optimix beheerde portefeuilles zijn vanzelfsprekend beleggingen aanwezig die het in meerdere scenario’s goed doen. Naast aandelen en obligaties hebben bijvoorbeeld ook inflatie-gerelateerde obligaties en edelmetalen een prominente plek ingenomen.