J.P. Morgan Private Bank: Gaat de dollar een draai maken?

- De dollar lijkt in alle opzichten overgewaardeerd
- De katalysatoren voor dollarzwakte - stabiliserende inflatie en wereldwijde groei - hangen in de lucht
- Maar macro-onzekerheid en recessie-risico blijven groot, vooral buiten de VS

Vóór de zwakte van vorige week had de dollar zijn beste jaar sinds de jaren zeventig. Dit is van belang voor beleggers; blootstelling aan valuta kan een aanzienlijke invloed hebben op het rendement in euro’s. “Voor een Amerikaanse belegger die ook wereldwijd belegt, is de sterke dollar een forse tegenwind, maar een Europese belegger die in de VS belegt, profiteert volop van de dollarsterkte”, geeft Achim Unger, Benelux Investments Team Lead bij J.P. Morgan Private Bank aan. Daarnaast kan valuta de bedrijfswinsten van multinationals in belangrijke mate beïnvloeden. Voor Amerikaanse multinationals scheelde de sterke dollar -4% van de omzetgroei in het derde kwartaal.

Koers dollar

Bron: Bloomberg Finance L.P. Data, 18 November 2022

Staat de dollar na de recente daling op het punt een draai te maken?

De Amerikaanse dollar wordt doorgaans sterker wanneer de wereldeconomie verzwakt, de VS het economisch beter doen dan de rest van de wereld en de Fed de rente verhoogt. Aan de andere kant verzwakt de dollar zodra de Fed terugkeert naar een soepeler beleid en de rest van de wereld met de VS meegroeit.

Dat is dit jaar wel gebleken, meent Unger: “Het maakt niet uit vanuit welk perspectief je tegen de dollar aankijkt - historische gemiddelden, renteverschillen of Amerikaanse versus wereldwijde groei – in alle opzichten lijkt hij ‘overgewaardeerd’. En dat zal zo blijven, ook al heeft de recente daling de dollarkracht enigszins afgetopt.”

Toch is waardering alleen niet genoeg. Om een definitieve wijziging in de dollarkoers te zien, moet het volgende gebeuren:

Afkoeling inflatie in de VS, wat de Fed ruimte geeft om haar ultra-hawkish standpunt te verlaten. Stabilisatie, of nog beter, verbetering van wereldwijde groeiverwachtingen (met name in China en Europa). De afgelopen week was op beide fronten vooruitgang zichtbaar. Het lager dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer was een duidelijk begin, China heeft stappen gezet in de richting van heropening en heeft de zwakte van de vastgoedsector ondersteund, en de Europese aardgasprijzen zijn met meer dan 60% gedaald van het hoogtepunt in de zomer.

De macro-onzekerheid blijft echter groot en het recessierisico hoog, vooral buiten de VS. De vlag voor de ommekeer van de dollar kan nog niet gehesen worden, maar het is wel zaak goed op te letten. J.P. Morgan Private Bank blijf een voorkeur houden voor Amerikaanse beleggingen, boven internationale.

Gevolgen voor beleggers

Unger denkt dat een echte draai in de dollar nog ver weg is, ook al zijn de twee katalysatoren voor dollarzwakte (stabiliserende inflatie en wereldwijde groei) waarschijnlijk niet ver meer aan de horizon. Met dat in gedachten kan het zinvol zijn winst te nemen op sommige beleggingen die dit jaar hebben geprofiteerd van de historische rally in de greenback.

Positioneren voor een draai in de dollar gebeurt doorgaans in twee fasen: Eerst herstellen valuta's en edelmetalen die minder groei en rendement opleveren (zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank, en goud). En later, wanneer er sprake is van een volledige vroeg-cyclische dynamiek, rallyen valuta's met een hogere groei (zoals de opkomende markten). J.P. Morgan Private Bank vindt dat het tijd is dat beleggers rekening moeten gaan houden met deze eerste fase.

Voor de lange termijn benadrukt J.P. Morgan Private Bank dat beleggers die vandaag een strategische allocatiebeslissing nemen over de wereldwijde activamarkten, ook zorgvuldig rekening moeten houden met het effect van valutabewegingen, omdat die een belangrijke component zullen zijn van toekomstige rendementen. Met name beleggers die in dollars beleggen, zouden de vruchten kunnen plukken van een blootstelling aan niet-Amerikaanse valuta als de dollar terugkeert naar meer gemiddelde waarderingscijfers. Volgens Unger zou dat betekenen dat Europese beleggers nog eens goed naar hun Amerikaanse beleggingen moeten kijken, want aan elk dollarfeestje komt een keer een eind.