“We spelen in op marktkansen”

Het economisch klimaat belooft de komende maanden delicaat te worden, maar toch menen de specialisten van Rothschild & Co dat het belangrijk is om te blijven uitkijken naar marktkansen.

"We merken momenteel dat de economische dynamiek aan kracht begint te verliezen", zegt Marc-Antoine Collard (hoofdeconoom & Head of Research bij Rothschild & Co). "De vertrouwensindicatoren wijzen op een aanzienlijke verslechtering van de economische activiteit in veel economieën, waarbij de economie een tijdlang broos zal blijven, zeker in Europa.”

Inflatiedruk

Hij wijst erop dat de samengestelde voorlopende indicator voor de OESO-economieën momenteel op het laagste niveau staat sinds de crisis van 2008. In vergelijking met die tijd lijkt China echter niet in staat om het stokje over te nemen om wereldwijde economische machine weer aan te zwengelen. ”Het zero Covidbeleid in China eist nog steeds een zware tol voor de economie daar, terwijl de activiteit ook wordt afgeremd door de ontsporende vastgoedsector.”

Tegelijkertijd leidde de inflatiedruk, die nog werd versterkt door de oorlog in Oekraïne, tot ferme reacties van de centrale banken, waarbij de beleidsrente in de meeste grote economieën werd opgetrokken. Marc-Antoine Collard wijst er echter op dat er momenteel veel aanwijzingen zijn dat de inflatie in de komende maanden zal terugvallen.

Zij wijst met name op "een inzinking van de transportkosten en prijzen voor de meeste grondstoffen, als gevolg van de vertraging van de binnenlandse vraag vanuit China. Tegelijkertijd blijkt uit verschillende onderzoeken dat het aantal bottlenecks in de toeleveringsketens geleidelijk afneemt.”

Toeleveringsketens

"In veel landen zijn de lonen echter snel gestegen, wat de daling van de inflatie kan vertragen.” Hij wijst met name op een aantal recente onderhandelingen in Europa en Noord-Amerika die hebben geleid tot aanzienlijke loonstijgingen in verschillende sectoren van de economie. "De Federal Reserve erkent dat het momenteel nodig is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt, om een ongebreidelde loonstijging in te dammen.”

Marc-Antoine Collard verwacht dat de beleidsrente van de Fed verder zal stijgen tot 4,5% tegen het einde van het jaar en later volgend jaar een piek van 4,75% zal bereiken. "Fed-voorzitter Jerome Powell heeft echter herhaaldelijk gewaarschuwd voor een voortijdige versoepeling van het monetaire beleid, en er zal een terugval van de economische data nodig zijn om een wijziging van het monetaire beleid te zien.”

Zoeken naar mogelijkheden

Bij de beheerders van gemengde fondsen wijst Emmanuel Petit (medebeheerder van R-co Valor Balanced) erop dat "de financiële markten momenteel gericht zijn op macro-economisch nieuws", waarbij de laatste maanden de inflatiecijfers zijn teruggevallen. "Bovendien zou ook de huisvestingscomponent de komende maanden in de VS moeten gaan bijdragen tot een matiging van de prijsstijgingen.” De inflatiepiek in Europa wordt echter later verwacht, waarschijnlijk niet voor 2023.

Aan de aandelenkant wijst Yoann Ignatiew (medebeheerder van de fondsen R-co Valor en R-co Valor Balanced) erop dat de luxesector (en LVMH in het bijzonder) de afgelopen maanden een positieve bijdrage heeft geleverd aan het rendement. "De technologiesector daarentegen leverde de zwakste bijdrage, beïnvloed door de stijging van de obligatierente. Toch denken wij dat bepaalde aandelen aantrekkelijke kansen zijn. Door het erg voorzichtige gedrag van beleggers hebben ze hun cashreserves opgebouwd, en als er binnenkort goed nieuws komt, kunnen ze een deel van die cash inzetten.”

Investment grade

Wat obligaties betreft, wijst Emmanuel Petit erop dat alle activaklassen negatief presteerden, met een daling van 15% voor bedrijfsobligaties (investment grade en high yield). "Vanuit sectorperspectief hebben de financials en vooral de achtergestelde schulden niet goed gepresteerd.” Hij wijst erop dat het huidige niveau van de rendementen op Investment Grade dit segment aantrekkelijk maakt op de obligatiemarkt.

"We spelen in op kansen op de primaire en secundaire markten, met gemiddelde looptijden en een beperkt kredietrisico. We hebben ook enkele arbitrages uitgevoerd, waarbij we relatief dure obligaties hebben verkocht om in te spelen op kansen op de primaire markt.” De weging van het luik hoogrentende obligaties werd dan weer licht afgebouwd tot minder dan 20% van het obligatieluik.