T. Rowe Price: Nieuwe beleggingsrealiteit dwingt belegger tot strategiewijziging

Op de financiële markten vindt een verschuiving plaats. Het beleggingsklimaat is van desinflatie, maximale liquiditeit, lage volatiliteit en globalisering overgestapt naar stijgende inflatie, snelle liquiditeitsafname, hoge volatiliteit en de-globalisering. De belangrijkste verandering is misschien wel dat het tijdperk van ultra-lage rente en hoge bedrijfswaarderingen voorbij is, stelt Justin Thomson, CIO, International Equity, bij T. Rowe Price.

Inflatie lijkt af te nemen, maar nog lang niet stabiel

Inflatie was in 2022 het belangrijkste risico voor beleggers. Thomson: “Hoewel de prijsdruk nu afneemt, weten we niet waar of wanneer deze zich zal stabiliseren. We weten wel dat de inflatie verschuift van goederen naar diensten, en dat de inflatie in de dienstensector doorgaans minder sterk is. Verder is het essentieel dat we de onderliggende factoren die de inflatie in de komende periode beïnvloeden, in het oog blijven houden: zeer lage werkloosheidscijfers ondanks een dalende vraag, een dalende arbeidsparticipatie en chronische tekorten aan vaardigheden in sommige sectoren.”

Meer volatiliteit

De bredere en meer aanhoudende inflatie dwingt de centrale banken tot een agressief monetair beleid en tot kwantitatieve verkrapping (QT) na een lange periode van kwantitatieve versoepeling (QE). Waar QE het beoogde effect had dat de volatiliteit werd getemperd en de lange rente werd gedrukt, kan QT worden beschouwd als een tegengestelde kracht, zij het een die niet symmetrisch werkt. “Het grote probleem hier is dat we de marktimpact van QT nog niet echt hebben gezien, en dit blijft een van de grootste risico's in de markt. Het zou kunnen dat we nog meer volatiliteit tegemoet kunnen zien”, aldus Thomson.

2022 is een volatiel beleggingsjaar, maar de piek in volatiliteit die gepaard gaat met marktombuigingen, zoals die van eind 2008 en begin 2020, is nog niet langsgekomen. Volatiliteit en risico worden vaak met elkaar verward. Volatiliteit gaat gepaard met neerwaartse markttrends, maar hoeft niet noodzakelijk het risico van permanente kapitaalvernietiging in te houden. De marktontwrichting die gepaard gaat met verhoogde volatiliteit kan actieve beleggers juist kansen bieden.

Aandelen zijn goedkoop

Na de grote ‘valuation reset’ van dit jaar zijn alle belangrijke beleggingsklassen - behalve Amerikaanse aandelen - goedkoop ten opzichte van de afgelopen vijftien jaar. Dit is volgens Thomson een goed uitgangspunt. De belangrijkste valuta's, waaronder de yen, de euro en het Britse pond, worden alle verhandeld op het laagste niveau in decennia, ongeveer 35-50% onder hun fundamentele waarden. De premie op veiligheid - de Amerikaanse dollar - is nog nooit zo hoog geweest.

Het is een moeilijk jaar geweest voor beleggers, maar met het oog op 2023 is het belangrijk te onthouden dat benchmarks op het verleden zijn gericht. De toekomst is anders - dat is altijd zo. Dit betekent dat het draaiboek voor beleggers in de nieuwe tijd ook anders zal moeten zijn.