State Street verwacht zowel lagere inflatie als lagere dollar

State Street Global Advisors publiceert vandaag de 2023 Global Market Outlook: Navigating a Bumpy Landing over macro-economische trends en de belangrijkste beleggingsthema's voor komend jaar. State Street Global Advisors verwacht dat de marktonzekerheid en -volatiliteit nog enige tijd aanhouden en dat beleggers hun vastrentende strategieën en posities ter bescherming van de neerwaartse marktbewegingen moeten evalueren in afwachting van mogelijk herstel en een gunstigere omgeving voor het nemen van risico's.

Key takeaways:

- Ondanks de vertragende wereldeconomie en geopolitieke tegenwind, blijft State Street Global Advisors voorzichtig optimistisch dat het omslapunt in zicht is en dat de wereldwijde inflatietrend binnen de komende zes maanden zal afzwakken.
- De vermogensbeheerder voorziet dat het aanbodherstel en de afzwakkende vraag waarschijnlijk een inflatieremmend effect hebben en verwacht dat gunstigere inflatiecijfers de Federal Reserve in staat stellen het beleid van monetaire verkrapping te verlaten om in het laatste kwartaal van 2023 de rente te kunnen laten zakken.
- State Street Global Advisors gelooft dat aandelen duurzaam herstel laten zien in het komend jaar, maar wijst er in zijn vooruitzichten op dat de pijn die aandelenbeleggers voelen waarschijnlijk pas halverwege het jaar afneemt, waarbij de precieze timing van het herstel afhangt van de acties van de centrale banken.
- Hoewel op korte termijn tegenwind wordt verwacht, meent State Street Global Advisors dat er in 2023 lichtpuntjes zijn voor langetermijnbeleggers in vastrentende waarden, aangezien er door wijdverbreide sell-offs en aanhoudende volatiliteit aantrekkelijke kansen zijn ontstaan.
- In een omgeving van verhoogde marktonzekerheid en volatiliteit benadrukt de vermogensbeheerder ook dat beleggers moeten nadenken over het vangnet in hun portefeuille om marktverstoringen te weerstaan.
- State Street Global Advisors denkt dat de Amerikaanse dollar, versterkt door stijgende relatieve rendementen en zijn aantrekkingskracht als veilige haven tijdens de onrustige marktomgeving sinds eind 2020, zijn hoogtepunt zal bereiken en in 2023 zal beginnen te dalen.

Gerben Lagerwaard, Hoofd Continentaal Europa bij State Street Global Advisors, zegt: “Vanwege de volatiliteit hebben Nederlandse institutionele beleggers het risicoprofiel van hun portefeuilles in de loop van dit jaar naar beneden bijgesteld. Een van de verschuivingen in allocatie die hier op wijst is de toenemende belangstelling voor geïndexeerde obligatiefondsen. In periodes van turbulentie en neerwaartse marktbewegingen wordt de kosteneffectiviteit en de transparantie van geïndexeerde obligaties steeds meer gewaardeerd door Nederlandse institutionele beleggers. Een andere factor waar de afnemende risicobereidheid uit blijkt is de toenemende terughoudendheid ten aanzien van China, vanwege de onvoorspelbare situatie in het land. Voor 2023 verwachten wij dat de belangstelling van Nederlandse institutionele beleggers voor vastrentende oplossingen verder toeneemt en dat de voorzichtige positionering ten aanzien van China blijft.”

Philippe Roset, Hoofd SPDR ETF’s Noord Europa bij State Street Global Advisors, voegt toe: “Aan de ETF-kant verwachten wij dat steeds meer Nederlandse institutionele beleggers vastrentende ETF's zullen ontdekken als portfoliomanagement tool. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de liquiditeitskenmerken van ETF's. Omdat de volatiliteit naar verwachting nog langere tijd aanhoudt hebben ETF's een rol te vervullen - als tactisch instrument en om op een kostenefficiënte wijze aanpassingen te maken in de portefeuille - naast andere strategische allocaties. Wij verwachten dat met name ETF's met een ESG-focus hiervoor ingezet worden.”