Outlook AXA IM: Uitgesproken recessie eurozone, overheidstekorten lopen op

Naar verwachting krimpt het bbp in de eurozone dit en volgend kwartaal met 1%, waarna een traag herstel volgt. Markten kunnen volgend jaar extra onder druk komen te staan doordat overheidstekorten volgend jaar hoog oplopen door de verlenging van energiemaatregelen. Dat blijkt uit de Eurozone Outlook 2023 van vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

Economen François Cabau en Hugo Le Damany van AXA IM schetsen dat er, te midden van een zeer onzeker macroklimaat, grimmige vooruitzichten in het verschiet liggen voor eurozone. “Een beperkt energieaanbod en een haperende vraag zullen de eurozone deze winter waarschijnlijk in een uitgesproken recessie doen belanden, terwijl een veranderende economische structuur en een strak monetair beleid tot een ondermaats herstel zullen leiden.”

Cabau en Le Damany verwachten dat de kern- en algemene inflatie dit kwartaal een piek hebben bereikt. “De inflatie zal naar verwachting snel afnemen als gevolg van negatieve basiseffecten op de energiemarkt, begrotingsmaatregelen en een groter onvermogen om inputkosten door te berekenen naarmate de vraag deze winter afneemt.”

De kerninflatie in de eurozone zal volgend jaar gemiddeld 3,8% bedragen en stabiliseren op 2,3% in 2024, boven de middellange termijndoelstelling van de ECB. De focus van de ECB ligt volgend jaar op het verder terugbrengen van de balans van het Asset Purchase Porgramme (APP).

De AXA IM-economen verwachten dat oplopende overheidstekorten door optimistische groeiverwachtingen en de verlenging van energiemaatregelen markten verder onder druk zullen zetten. Ook de nog niet nagekomen verkiezingsbeloften in Italië, goed voor 2 tot 4% van het bbp, liggen hieraan ten grondslag.

Naast de verhoogde marktdruk als gevolg van de overheidsschulden, zullen EU-instellingen waarschijnlijk opnieuw onder druk komen door een verder gepolariseerd electoraat.