Een korte blik op de kapitaalmarkten: Bedrijfsresultaten derde kwartaal: Zwakke punten

De bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal van 2022 waren over het algemeen positief, wat de bezorgdheid van beleggers over het effect van een vertragende economie op de winstgevendheid van bedrijven wat heeft weggenomen. Maar omdat mag worden aangenomen dat de macro-economische situatie nog verder zal verslechteren, blijft er bezorgdheid over bedrijfsmarges en duurzame winstgevende groei in de nabije toekomst.

Hoewel de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal van 2022 over het algemeen positief waren, zijn er bij nadere beschouwing zwakke punten waarneembaar.

In het derde kwartaal van 2022 daalde de winstgroei van de S&P 500 naar 4,4%, komend van 8,8% in het tweede kwartaal. En hoewel 71% van de bedrijfsresultaten de verwachtingen overtrof, toont een analyse per sector de overgrote bijdrage van energie aan de groei. Met uitzondering van energie was de winstgroei van de S&P 500 (-3,4%) voor het tweede opeenvolgende kwartaal ronduit negatief.

- In zes sectoren stegen winsten in het derde kwartaal, terwijl vijf sectoren winstdalingen rapporteerden. De financiële en communicatiesector waren de twee slechtst presterende sectoren, kampend met een mengeling van macrovolatiliteit, omgekeerde rendementscurves en afnemende groeikansen.
- Industrie was de sterkste sector na energie, ondersteund door defensie en transport. Het meest verrassend is dat de sector duurzame consumptiegoederen ondanks de inflatiezorgen sterk groeide.
- Defensieve aandelen toonden een gemengd beeld. Vastgoed presteerde zeer goed, gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen vertoonden een geringe groei terwijl nutsbedrijven inkrompen. Met het nog altijd hoge kostenniveau overtrof de totale omzetgroei de winstgroei, wat bevestigt dat de margedruk blijft toenemen.

Er is toenemende angst voor volgend jaar. De winstramingen voor 2023 zijn gestaag naar beneden bijgesteld sinds het begin van het bedrijfsresultatenseizoen voor het derde kwartaal, met als huidige consensus een verwachte winstafname in zowel het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar naarmate de margedruk toeneemt. Met een verhoogde inflatie die aanleiding kan geven tot verdere renteverhogingen en een groeiend bewijs van vertragende economische activiteit, kunnen bedrijfsresultaten in 2023 ongetwijfeld een vijandige context tegemoetzien.