Baillie Gifford: Disruptie is de krachtigste groeimotor van allemaal

Dertien jaar outperformance van groeiaandelen kwam tot een schokkend einde door de oorlog in Europa, de post-pandemische schok in de toeleveringsketen, de arbeidstekorten en de fors gestegen inflatie. Waar liggen nu de kansen voor groeibeleggers? Volgens Dave Bujnowski, partner bij de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford, is de hamvraag voor groeibeleggers niet 'wat groeit er', maar 'wat verandert er'?

Dave bujnowski
Dave Bujnowski
Om daar een antwoord op te kunnen geven, kijkt Bujnowski naar de drijvende krachten achter de groei: “Groei ontstaat wanneer het aanbod van een product of dienst aansluit bij de vraag. Maar vraag, noch aanbod zijn statisch. Ze worden aangedreven door drie verschillende 'motoren': uitbreiding, ontwrichting en vervanging. Welke van deze drie motoren heeft de groei in de afgelopen tien jaar aangedreven? En waar brengen ze ons in de toekomst?”

Groei door uitbreiding

De expansieve groeimotor komt op gang wanneer de vraag naar een product of dienst stijgt. Deze extra vraag kan het gevolg zijn van macro-economische oorzaken zoals lage rente, of van innovaties, zoals mobiele apps. Sommige expansieve groeimotoren haperen naarmate de macro-economische omstandigheden verslechteren en de aanvankelijke kick van het ‘nieuwe’ wegebt.

Maar andere groeimotoren met een vergelijkbare kracht zijn nog steeds in opkomst en bieden nieuwe kansen. Zo zijn bijvoorbeeld de nieuwe manieren van data-verzameling en -analyse in de gezondheidszorg een potentiële groeimotor.

Groei door ontwrichting

De tweede motor, ontwrichtende groei, komt op gang wanneer de vraag niet toeneemt, maar het aanbod beter voldoet aan die vraag. Goede voorbeelden hiervan zijn de e-commerce in de VS die in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is en de uitgaven voor de cloudinfrastructuur die de investeringen in traditionele datacentra overtreffen. Met dit soort disruptie heb je geen groeiende economie nodig om groeibedrijven te laten ontstaan.

Groei door vervanging

Vervangende groei, de derde motor, komt voort uit een vraag die niet groeit maar verandert. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatbewustzijn en de vraag naar schone energie. Beide bestonden 20 jaar geleden nog niet. Nu wel.

Overvloed en schaarste

Als een systeem verandert, veranderen ook de problemen. Maar nieuwe problemen betekenen ook nieuwe kansen. Moeilijke tijden sluiten groeikansen dus niet uit. Denk aan recente veranderingen in overvloed en schaarste. Overvloed is wat de afgelopen 10 tot 15 jaar technologie ons heeft gebracht. Mensen kunnen onmiddellijk contact leggen met iedereen in de wereld, vrijwel alles binnen twee dagen laten bezorgen en eindeloos tv kijken. Adverteerders hebben een stroom van gegevens om hen te helpen consumenten te bereiken.

Maar in de afgelopen twee jaar hebben bedrijven minder toegang tot data gekregen. Adverteerders en toezichthouders hebben de beschikbaarheid van bepaalde soorten gegevens beperkt en Apple heeft de mogelijkheid van apps van derden om de online-activiteiten van gebruikers te volgen, ingeperkt. Gegevens zijn misschien niet schaars, maar wel steeds minder vrij toegankelijk. Arbeid is schaars en de inflatie verhoogt de kosten om zaken te doen. Dit is belangrijk omdat, wanneer overvloed verandert in schaarste de op te lossen problemen ook veranderen. Bujnowski: “Diegenen die ofwel de bron van schaarste beheersen, ofwel alternatieven kunnen leveren, zullen hiervan profiteren.”

Digitale transformatie

Bedrijven die klantgegevens verzamelen, bezitten en kunnen exploiteren, verkeren in een goede uitgangspositie. Net als bedrijven die hun productiviteit en automatisering verbeteren. En vooral, als systemische, expansieve groei moeilijker haalbaar wordt, dan zal digitale transformatie profiteren: de cloud, data science, agile softwareontwikkeling, enz. Als de totale taart niet groeit, zullen bedrijven hun aandeel vergroten door beter te concurreren op het gebied van digitale transformatie.

Hoewel dit al goed wordt begrepen door groeibeleggers, worden het potentieel en de duur ervan nog steeds onderschat, aangezien de term 'digitale transformatie' impliceert dat de overgang van analoog punt A naar digitaal punt B betekent dat de transformatie voltooid is. Maar punt B is geen eindtoestand. Het is slechts het begin. De digitale wereld bevat nieuwe, oneindig schaalbare hulpmiddelen (software, gegevens, rekencapaciteit) die op oneindig schaalbare manieren kunnen worden gebruikt. En niet alleen is de infrastructuur die de afgelopen decennia is geïnstalleerd oneindig schaalbaar, maar ook de hulpbron die er het beste gebruik van maakt: het menselijk vernuft en het vermogen om de problemen van morgen op te lossen.

Dat is volgens Bujnowski de krachtigste groeimotor van allemaal...