PIMCO: Amerikaanse inflatie zorgt voor verdere vertraging van renteverhogingen

Nadat de ISM Purchasing Managers Index (PMI) zowel voor de dienstensector als voor de verwerkende industrie een krimp meldde, en de looninflatie in december lager uitviel dan verwacht, denken economen Tiffany Wilding en Allison Boxer van Pimco dat de kerninflatiecijfers van komende donderdag zullen onderstrepen dat het verkrappingstempo van de Fed verder verlaagd kan worden.

“Na de verhoging met 50 basispunten tijdens de vergadering van december verwachten wij dat de Fed begin februari overgaat tot een verhoging met 25 bp en uiteindelijk een pauze inlast rond 5%”.

De Pimco-experts gaan ervan uit dat de inflatie- en arbeidsmarktcijfers voldoende zullen afzwakken om de Fed ertoe aan te zetten een pauze in te lassen vóór de vergadering van mei. De Fed-functionarissen lijken echter tot in mei te hinten op verhogingen, om de Fed Funds rate net boven de 5% te brengen.

De nominale inflatie in december zal waarschijnlijk licht dalen (daling van 0,1% maand-op-maand), omdat de daling van de energieprijzen en de meer gematigde trends in de kerncijfers de gerapporteerde inflatie blijven matigen. “De markt verwacht een daling van de inflatie tot 6,4% op jaarbasis (j/j), wat beter is dan de Bloomberg-consensus van 6,6% op jaarbasis. Wij verwachten een kerninflatie van 0,2% op maandbasis (m/m), waardoor het jaar-op-jaar- en het 3-maands jaartempo dalen tot respectievelijk 5,6% en 2,7% (na een piek van 6,6% op jaarbasis)”.