Bedrijfssentiment bereikt nieuw hoogtepunt ondanks zorgen over inflatie

Het bedrijfsvertrouwen onder ’s werelds grootste ondernemingen heeft het hoogste punt in vijf jaar bereikt, zo blijkt uit onderzoek van Fidelity International.

Fidelity’s 2018 Analyst Survey, waarin de opvattingen van 143 interne beleggingsanalisten zijn weergegeven op basis van de meer dan 16.000 ontmoetingen die zij jaarlijks met bedrijfsbestuurders hebben, wijst uit dat het bedrijfsvertrouwen gestaag is toegenomen sinds 2016 en nu op het hoogste punt is in vijf jaar. Het onderzoek duidt op positieve verwachtingen over de bedrijfsfundamenten voor de komende twaalf maanden.

Sentimentbeurzen

Bron: Fidelity international, februari 2018. Fidelity’s wereldwijde sentimentindicatoren zijn gebaseerd op een schaal van 1-10, waarbij een score lager dan 5 duidt op verslechterende omstandigheden en een score van meer dan 5 betere omstandigheden laat zien.

Weinig waarschuwingssignalen maar voorzichtigheid geboden

Ondanks een opleving van de volatiliteit op de markten, is er op basis van dit onderzoek weinig aanleiding om te verwachten dat er een abrupt einde komt aan deze bijna perfecte omstandigheden. Voor rode waarschuwingsvlaggen is zeker geen aanleiding.

De inflatie is geen grote reden tot bezorgdheid. Excessieve kosten-, loon- of outputprijsinflatie naast stijgende financieringskosten zouden kunnen leiden tot krapper monetair beleid, wat zou kunnen leiden tot lagere reële vraaggroei en bedrijven ertoe zou dwingen om te bezuinigen op hun investerings- en bestedingsplannen. Maar ondanks dat onze analisten een matige stijging van de inputkosten en de looninflatie vaststellen, naast een wat ruimer prijszettingsvermogen (‘pricing power’), zijn ze er stellig van overtuigd dat de inflatie van de outputprijzen op of onder de consumentenprijsinflatie zal blijven.

Marty Dropkin, hoofd research vastrentende waarden van Fidelity International: “Het is typerend voor dit stadium van de cyclus dat het schuldenniveau stijgt naarmate bedrijven overmoedig beginnen te worden. Bovendien heeft de totale wereldwijde schuld (inclusief private en overheidsschuld) recordhoogtes bereikt die ver boven het niveau van vóór de crisis liggen. Hierdoor zijn alle grote economieën kwetsbaarder dan ooit voor stijgende rentetarieven.”

“Het zou daarom niet verassend zijn geweest als de verwachtingen over schuldenlast en wanbetalingen zouden zijn gestegen en de balansen waren verzwakt. Maar hiervan is niets te zien in onze gegevens. Integendeel; onze survey wijst juist op goed gefinancierde balansen in verschillende sectoren; stabiele financieringsbehoeften, financieringskosten en wanbetalingscijfers; en een licht dalende ‘leverage’ in de komende 12 maanden – een weerspiegeling van een voorzichtige aanwending van kapitaal ondanks jaren van economische groei.”

Vertrouwen in alle sectoren en regio’s

Het vertrouwen is opvallend uniform in verschillende sectoren en regio’s, en sterker dan vorig jaar, behalve binnen de technologiesector waar het vertrouwensniveau al buitengewoon hoog lag.

Economie2018

Bron: Fidelity International, februari 2018

Michael Sayers, directeur aandelenresearch, Fidelity International: “Bedrijfsbestuurders verwachten gunstige omstandigheden en stemmen hun plannen hierop af. Meer dan voorgaande jaren hebben ze er vertrouwen in dat de vraag groeit, terwijl ze hun focus blijven richten op kostenbesparingen. Heel anders dan in voorgaande jaren investeren bedrijven weer in hun eigen productieve kapitaal. Ze investeren in technologie om te kunnen innoveren en concurreren, en schoorvoetend eveneens in loonsverhoging.

“Bedrijven gebruiken hun stijgende rendement op kapitaal graag voor het belonen van hun aandeelhouders met hogere dividenden en het inkopen van eigen aandelen. Verder houden ze kansen op mogelijke fusies en overnames nauwlettend in de gaten. Ze hebben er vertrouwen in dat hun balans gezond is, niet alleen vanwege kostenbesparingen en voorzichtigheid bij uitgaven, maar ook doordat velen hebben gebruik gemaakt van de ‘bull run’ op de obligatiemarkt om schulden te herfinancieren tegen lagere tarieven en met verlengde loopttijden”.

Sectorenindustie

Bron: Fidelity International, februari 2018.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.