J.P. Morgan Private Bank: Drie scenario’s die de markten in 2023 kunnen verrassen

Voorafgaand aan dit jaar werd gevreesd dat de drie grote economische blokken, de VS, Europa en China, afkoersten op stagnerende economische groei of zelfs recessie. In de Verenigde Staten dreigt een recessie, maar de heropening in China en een snelle verbetering van de Europese energievoorziening hebben de ergste scenario's voor die twee regio’s weggenomen, stelt Achim Unger, Benelux Investments Team Lead bij J.P. Morgan Private Bank.

Hieronder volgen drie verrassende scenario's die J.P. Morgan Private Bank realistisch acht (…maar niet zijn opgenomen in haar basisscenario.)

1. De wonderen zijn de wereld nog niet uit… China en Europa zullen beter presteren dan de VS.

De verrassende heropening van China na drie jaar streng covid-beleid zal niet alleen een rugwind geven aan de binnenlandse Chinese economische groei, maar ook aan de vele internationale bedrijven die actief zijn in China. Er zijn ook tekenen dat het lastige regelgevingsklimaat begint te veranderen.

Europa heeft intussen een overschot aan aardgas na een sterke focus op de bouw van gasopslagplaatsen en LNG-importfaciliteiten en een zeer zachte winter. China is de derde grootste bron van inkomsten voor Europese bedrijven, dus de heropening van de Chinese economie zou moeten zorgen voor een meevaller. Ten slotte kan het einde van het negatieve rentebeleid in de eurozone kapitaal dat uit Europa is gevlucht, kunnen aanmoedigen om terug te keren. Dat kan de winst van Europese banken aanjagen. Een afzwakkende dollar zorgt er bovendien voor dat Europa interessanter wordt voor Amerikaanse beleggers die buiten de Verenigde Staten beleggen.

2. Vergeet een harde of zachte landing van de Amerikaanse economie. Er is helemaal geen landing in 2023!

Veel marktvooruitzichten gaan ervan uit dat de aandelenmarkten een moeilijke eerste helft van 2023 zullen hebben, omdat ze een Amerikaanse recessie (een harde landing) verwachten tegen de tweede helft van het jaar. Degenen die optimistischer zijn, denken dat de Fed kan stoppen met het verhogen van de rente omdat de prijsinflatie en de arbeidsmarkt veel evenwichtiger zullen worden zonder al te veel economische schade (een zachte landing). Maar er valt iets te zeggen voor helemaal geen landing…

Ondanks krantenkoppen dat grote techbedrijven van plan zijn hun personeelsbestand in te krimpen, vertoont de arbeidsmarkt in het algemeen geen tekenen van zwakte. De aanvragen voor een werkloosheiduitkering zijn nog steeds opmerkelijk stabiel op een zeer laag niveau, en uit enquêtegegevens blijkt dat de meeste ontslagen tech-werknemers relatief snel nieuw werk hebben gevonden. Het opzeggingspercentage, dat een goede indicator is van de mate waarin werknemers zich op hun gemak voelen bij het vinden van een nieuwe baan, is vorige maand zelfs gestegen.

Deze sterkte op de arbeidsmarkt komt op een moment dat de prijsinflatie afneemt. Dit betekent dat het reële inkomen van werknemers stijgt, wat zou kunnen leiden tot meer consumptieve uitgaven, wat bedrijven zou aanmoedigen om mensen te blijven aannemen. Dit zou uiteraard de opwaartse druk op de lonen handhaven en de Fed ertoe aanzetten de rente tot het einde van het jaar te verhogen.

3. Wall Street: “Don’t call it a comeback”.

De sectoren die vorig jaar het meest te lijden hadden onder de hogere rente waren de financiële en de vastgoedsector. Beursintroducties, de uitgifte van high yield obligaties, fusies en overnames, hypotheekaanvragen en huizenverkopen stortten allemaal in. Natuurlijk is dat te wijten aan de Fed. Via hogere financieringskosten wilde de Fed de economische activiteit afremmen. Ook de snelheid waarmee de rente veranderde had gevolgen. Bedrijven, bankiers en toekomstige huiseigenaren maakten allemaal pas op de plaats om te zien waar het plafond van de rente zich bevond alvorens te lenen en deals te sluiten.

Hoewel de rente in 2023 op een hoger niveau zal blijven, zal de stabiliteit ervan bijdragen tot meer activiteit in rentegevoelige sectoren. Neem bijvoorbeeld de hypotheekrente: De afgelopen vijf jaar lag deze rente ongeveer 180 bps boven de 10-jaars obligatierente. Vorig jaar was dat nog 270 bps. Naarmate de rentevolatiliteit afneemt, zullen ook de hypotheekrentes dalen, wat de huizenmarkt nieuw leven kan inblazen.