Vitalik onthult wensenlijst voor 2023 terwijl Ethereum beter blijft presteren

December was opnieuw een moeilijke maand voor zowel groeiaandelen als digitale assets omdat Bitcoin met 3% daalde, Ethereum met 7%, de Nasdaq Composite met 9% en de MVIS Smart Contract Leaders Index met 17%.

Matthew sigel
Matthew Sigel
Met name de 30-daagse volatiliteit van Bitcoin is nu lager dan de volatiliteit van de S&P 500, die over het algemeen als onhoudbaar wordt beschouwd. We denken dat dat niet houdbaar is. Mogelijke opwaartse katalysatoren zijn een kanten-klaar faillissement van DCG/Genesis of een herstructurering met een nieuwe aandelenuitgifte, een aankondiging van Saoedi-Arabië dat Bitcoin-mining, -regulering en -licenties worden geformaliseerd, of een positieve uitspraak of schikking voor Ripple. Mogelijke neerwaartse katalysatoren zijn een onoverzichtelijk faillissement van DCG, een blokkade van CFIUS voor de overname van Voyager-crypto-assets door BinanceUS, met een waarde van $ 1 miljard, een hoge inflatiedruk of een nadelige uitspraak voor Ripple.

Positief is ook de recente sterkte van de Chinese RMB te midden van een totaal veranderd beleid van de CCP op het gebied van COVID-19 en ander herverdelingsbeleid. In het verleden vielen de betere relatieve economische prestaties in China samen met een sterke RMB, minder strenge kapitaalcontroles en een veerkrachtige BTC. Wij denken dat deze correlatie iets is om dit jaar in de gaten te houden.

CNY vs. BTC (omgekeerd): Dalende lijnen = versterking

Bitcoin koers

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Dit is geen aanbeveling om de hier genoemde namen te kopen of te verkopen.

Nu we hopen op betere prestaties van digitale assets in 2023 willen we tot slot nog drie kansen belichten die Ethereumoprichter Vitalik Buterin in een recente blog noemde:

1. Massale adoptie van wallets: de ontwikkeling van wallets die gemakkelijk te gebruiken zijn en door miljarden gebruikers ingezet kunnen worden.

2. Inflatieresistente stablecoins: lhet creëren van stablecoins die bestand zijn tegen allerlei omstandigheden, zoals hyperinflatie, en die wereldwijd toegankelijk zijn. 3. Ethereum-gestuurde website-logins: Technische ontwikkelingen die Ethereum in staat stellen om de concurrentie aan te gaan met gecentraliseerde monopolies zoals Facebook, Google en Twitter en meer marktdominantie te veroveren op internetgebaseerde toepassingen.

Vitalik schrijft: “Dit zijn allemaal problemen die opgelost kunnen worden en er zijn veel redenen om ze op te lossen. Rolluptechnologie wordt snel ontwikkeld om de schaalbaarheid op te lossen en transacties worden al veel sneller in de chain opgenomen dan drie jaar geleden.”

Rendementen crypto Crypto rendementen

Smart Contract Platforms:

De meeste layer-1 smart contract platforms presteerden in december minder goed dan bitcoin en ethereum, omdat beleggers verkochten wat ze konden om aflossingen te financieren, te midden van de algemene schuldafbouw in de sector. Met name de voortdurende gevolgen van de FTX-fraude, meerdere faillissementen van Bitcoin-mijnbouwbedrijven en de solvabiliteitsproblemen bij DCG’s leenentiteit Genesis zorgden voor zowel fundamentele als liquiditeitsgerelateerde tegenwind. Ondanks negatief nieuws over zowel de macro-economie als digitale assets bleven sommige belangrijke layer 1’s opmerkelijk veerkrachtig.

De beste presteerders voor de maand, onder de toonaangevende smart contract platforms, waren Internet Computer (ICP) met +5,3% en Ethereum (ETH) met -7,5%. De ICP heeft positieve prijsbewegingen gezien nu het tempo waarop smart contracts worden ingezet, ook wel canisters genoemd, in december is versneld tot 16,6% op maandbasis. Een andere positieve katalysator is de langverwachte lancering van een asset-bridge die het Ethereum-netwerk verbindt met het Internet Computer-netwerk. De positieve prijsontwikkeling ging echter niet gepaard met stijgende volumes. Daarom werd ICP geschrapt uit de MVIS Smart Contract Leaders Index, omdat het onder het voor opname vereiste niveau van 25 miljoen dollar per dag viel.

Ethereum blijft de dominante layer 1, omdat het netwerkgebruik robuust is gebleven en in december zelfs is toegenomen. Unieke dagelijkse Ethereum ERC-20-gebruikers of wallets die een ERC-20-token verstuurden, zijn bijvoorbeeld in vergelijking met november met 4,5% gestegen op basis van een 30-daags voortschrijdend gemiddelde. Evenzo steeg de layer 2-vereffeningsactiviteit op Ethereum tussen oktober en november met 13,7% en tussen november en december met nog eens 7,7%.

Aantal unieke dagelijkse Ethereum ERC-20-gebruikers

Ethereum gebruikers

Bron: Etherscan per 31 december 2022.

Onder de slechtste presteerders in layer 1-protocollen bevonden zich Algorand (ALGO) met -31% en Solana (SOL) met -29,9%. Ondanks de opwinding rond de jaarlijkse conferentie van Algorand eind november, Decipher, daalde het aantal dagelijkse gemiddelde transacties van Algorand in december met 25% ten opzichte van november, terwijl de gemiddelde TVL met 29% daalde. Ondanks de positie van de chain als ‘officiële blockchainpartner’ van de FIFA zagen Algo-houders het WK als een ‘verspreid het nieuws-evenement’.

Algorand 30 dagen bewegend gemiddelde TVL

Algorand koers

Solana bleef dramatisch slechter presteren dan de concurrenten, grotendeels door een daling van het aantal gebruikers, door de netwerkactiviteit, de TVL en de verkoopdruk in verband met het FTX-faillissement. In vergelijking met november daalde het totaal aantal dagelijkse actieve gebruikers van Solana met 14,3%, terwijl het aantal dagelijkse actieve gebruikers van Solana DeFI met 27% daalde, waardoor de TVL met 53% daalde. De ooit populaire NFT-toepassing StepN heeft zijn instroom van SOL zien omslaan in uitstroom. Daarnaast hebben grote NFT-projecten van Solana, zoals DeGods en y00ts de Solana-blockchain verlaten voor Ethereum en Polygon.

Zelfs met de daling in het aantal ontwikkelaars en de ontwikkelaarsactiviteit heeft Solana nog steeds meer ontwikkelaarsactiviteit dan Polygon, maar met een marktkapitalisatie die 30% kleiner is. Wij verwachten dat het fundamentele momentum in 2023 zal verbeteren dankzij de nog steeds veerkrachtige NFT-activiteit, een wedergeboorte van sommige DeFi-activiteiten onder impuls van projecten zoals Hero en Friktion, en veelbelovende nieuwe toepassingen zoals Hivemapper, een Google Maps-concurrent handen van een community, die het netwerk start op de Solana Layer 1-chain en gebruik maakt van Helium (een andere op Solana gebaseerde, gedecentraliseerde infrastructuurleverancier) om GPS-backuplocaties te leveren.

Netto SOL-instroom in StepN-toepassing

Instroom stepn

Dagelijks aantal actieve gebruikers Solana

Solana gebruikers

Ondertussen blijven layer 2 schaaloplossingen van Ethereum een klasse apart qua gebruiksmomentum: Optimism (OP) had sinds het begin van het jaar een stijging van meer dan 20x in het aantal dagelijkse actieve gebruikers, met 590.000 actieve gebruikers in december. De groei van Arbitrum piekte in november op ongeveer 660.000 actieve gebruikers (bijna 10x het aantal gebruikers in januari). Optimism was ook leider op het gebied van TVL-groei, met een toename van 2x de TVL sinds januari. Optimism heeft nu $ 615 miljoen vastgezet in het DeFi-ecosysteem. Arbitrum en Polygon hebben respectievelijk $ 1,11 en $ 1,16 miljard aan waarde vergrendeld.

Groei van aantal maandelijks actieve gebruikers (100 = 1/1/22)

Crypto gebruikers

Polygon is onlangs als layer 2 gekozen door een indrukwekkend aantal wereldwijd erkende, traditionele merken en platforms, die willen uitbreiden naar web3 en NFT’s (waaronder bedrijven als Starbucks, Meta en Reddit). In december braken de NFT’s van Donald Trump op Polygon dagelijkse volumerecords voor de chain.

De grootste aantrekkingskracht van layer-2-oplossingen zijn de lage transactiekosten. In dat opzicht hebben Arbitrum en Optimisme vrij goed gepresteerd. Uit gegevens van Dune Analytics blijkt dat de tarieven voor beide layer 2-oplossingen aanzienlijk zijn gedaald. Zij zullen profiteren van nog lagere vergoedingen na de implementatie van EIP-4844 of ‘Proto-Danksharding’ op Ethereum. De upgrade moet de beschikbaarheid van gegevens voor rollups introduceren, wat leidt tot lagere kosten en meer transactiedoorvoer, wat deuren opent naar nieuwe gebruiksscenario’s, zoals die hierboven door Vitalik werden genoemd.

Transactievergoedingen

Transacties crypto

DeFi:

De MVIS DeFi Leaders Index (MVDEFI) daalde in december met 14,52% en presteerde daarmee beter dan andere categorieën die wij volgen. THORChain’s RUNE presteerde beter dan verwacht en daalde slechts 4%.

THORChain is een layer 1, cross-chain, gedecentraliseerde beurs (DEX) gebouwd op de Cosmos SDK. Het protocol fungeert als een tussenlaag waarmee gebruikers op verschillende blockchains native assets kunnen swappen. Met THORChain kunnen Ethereum-houders bijvoorbeeld ETH swappen die ze in hun Ethereum-wallet hebben en AVAX ontvangen in hun Avalanche-wallet.

Deze cross-chain transactie bespaart gebruikers het gedoe en de kosten van het verzenden van assets naar en het handelen op gecentraliseerde beurzen, terwijl de veiligheidsvalkuilen van wrapped assets worden vermeden. Een dergelijke transactie is vergelijkbaar met het direct kunnen verhandelen van NYSE Coca-Cola aandelen voor CME-sojafutures, zonder geld te hoeven sturen tussen of transacties te doen op een van beide beurzen

THORChain is vergelijkbaar met andere DEXes, waar liquiditeitsverschaffers de liquiditeit vastzetten in de respectieve liquiditeitspool van elke asset. Deze liquiditeitspools worden gebruikt om verschillende assets te swappen. Waar THORChain in verschilt, is dat het de handel in assets niet op één blockchain coördineert, maar over blockchains heen, waardoor de handelaren altijd native assets aanhouden in plaats van wrapped assets. Wrapped assets zijn synthetische representaties van assets, die worden gecreëerd wanneer een blockchain-naarblockchain-bridge een native asset vergrendelt in het smart contract van de bridge op een source chain en een representatie van de vergrendelde asset wordt gemunt op de destination blockchain. Deze assets, die ‘non-native’ of ‘wrapped’ assets worden genoemd, zijn bearer assets die worden ondersteund door de locked assets op de source chain en kunnen worden beschouwd als een derivaat, waarvan de prijs kan verschillen van de oorspronkelijke asset op basis van de vraag en aanbod op de destination chain. Zij zijn riskanter dan native assets, want als de bridge wordt gehackt en de hacker de asset op de source chain ontgrendelt, is de synthetische asset waardeloos.

De meeste blockchain-bridges genereren assets die op slechts één chain bestaan en creëren een gemunte representatie op een andere chain door aan elke blockchain mee te delen dat de backing assets van de gemunte assets vergrendeld zijn. Wanneer een gebruiker de bridged assets wil terughalen naar de source chain gebruikt hij de bridge, die de synthetische assets op de destination chain vernietigt en de source assets op de oorspronkelijke chain ontgrendelt. THORChain daarentegen munt geen synthetische assets op basis van vergrendelde native assets. In plaats daarvan kan een gebruiker een asset die afkomstig is van de source chain ruilen voor een asset die afkomstig is van de destination chain. Hoewel dit het risico van wrapped assets en bridge hacks elimineert, introduceert het nieuwe risico’s voor liquiditeitsverschaffers, omdat hun assets kunnen worden gestolen als THORChain wordt gehackt. THORChain staat gebruikers ook niet toe om native assets van de ene blockchain naar een nieuwe blockchain over te zetten. Het regelt gewoon transacties tussen chains, die het best kunnen worden geclassificeerd als een crosschain liquiditeitsprotocol in plaats van een echte ‘bridge’.

Wij denken dat de volatiliteit van RUNE in de afgelopen anderhalve maand kan worden toegeschreven aan de lancering van ‘Savers Vaults’, half november. Savers Vaults zijn een nieuwe manier om single-asset liquiditeit te genereren op THORChain. Gebruikers kunnen native Bitcoin storten, in natura opbrengst verdienen en op elk moment hun hoofdsom opnemen. Savers Vaults zijn beschikbaar voor layer 1 assets, ondersteund door THORChain: BTC, ETH, BNB, BCH, DOGE, LTC, ATOM en AVAX. Er zijn momenteel 1705 spaarders met $ 8,8 miljoen dollar aan waarde vastgezet. Het gemiddelde APR over alle assets is 7,26%, tot nu toe hebben spaarders sinds de lancering in totaal $ 61.000 verdiend. Wij denken ook dat sommige marktdeelnemers zich achter THORChain scharen dankzij de steun van de prominente Bitcoin-oprichter Erik Vorhees, die SBF twee weken voor de implosie van FTX de loef afstak in de podcast ‘Bankless’.

Uniswap was de tweede beste presteerder ten opzichte van de sector, met een daling van 14%. Ondanks de slechte prestaties van UNI en DeFi-munten in het algemeen heeft het protocol dit jaar een vrij positieve en belangrijke rol gespeeld, met recordvolumes en nieuw veroverd marktaandeel, te midden van het algemene wantrouwen in gecentraliseerde beurzen dat de markt voor digitale assets in 2022 teisterde. Voor het jaar had Uniswap maandelijks gemiddeld 410.000 actieve gebruikers. Daarvan waren 44% nieuwe gebruikers (eerste handel van het jaar), 36% terugkerende gebruikers (elke maand actief) en 20% gebruikte het platform ten minste één keer in 2022 (niet-frequente herhaalde gebruikers). Uniswap heeft goed werk geleverd met het aantrekken van nieuwe gebruikers gezien de marktomstandigheden in de cryptowereld dit jaar. Maar de meeste inkomsten zijn afkomstig van terugkerende gebruikers. Met een maandelijks retentiepercentage van 36% profiteert het protocol van vaste gebruikers omdat zij een groot deel van de vergoedingen en het handelsvolume op de DEX aansturen.

In een poging om meer adoptie te stimuleren, ging Uniswap in december een partnerschap aan met fintechbedrijf Moonpay om gebruikers in staat te stellen cryptovaluta’s te kopen in de webapp, met behulp van bankpassen, creditcards en bankoverschrijvingen. De bankoverschrijvingsoptie wordt uitgerold voor gebruikers in de meeste Amerikaanse staten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de Single Euro Payments Area, ook bekend als SEPA. In de aankondiging van 20 december deelde Uniswap mee dat hun gebruikers nu fiat naar cryptovaluta kunnen omzetten op het hoofdnet van Ethereum, op Polygon, Optimism en Artibrum.

Maandelijks aantal actieve gebruikers Uniswap

Uniswap gebruikers

Vergoedingen per gebruikerstype

Crypto vergoedingen Kapitalisaties crypto

Bronnen: Bloomberg, Messari, CryptoCompare, MVIS, VanEck research per 31/12/2022.

Infra:

De MVIS Infra index daalde met 20,5% en presteerde minder goed dan andere digitale assets-sectoren. GRT van Graph was de beste presteerder in de sector, met een daling van 7%, gevolgd door MATIC van Polygon (-15%) en QNT van Quant Network (-16%).

The Graph Network (GRT) stelt ontwikkelaars in staat gegevens van openbare blockchains te doorzoeken, te indexeren en te publiceren. Met het protocol kunnen ontwikkelaars bladeren door API’s, ook wel subgrafieken genoemd. Het aantal van dergelijke subgrafieken steeg dit jaar met 116% en het aantal actieve indexeerders steeg met 80%, naar momenteel 290 per 30 december.

Filecoin’s FIL was de slechtste presteerder in de sector, met een daling van 33%. Filecoin laat gebruikers vrije opslagruimte op hun computers verhuren of verkopen in ruil voor het eigen token van het netwerk. Filecoin zegt dat het een capaciteit heeft van 15,34 exbibytes, of 17,6 miljoen terabytes, maar noemt de opslag van OpenSea NFT-metadata als een van zijn primaire gebruiksscenario’s, wat vragen oproept over hoeveel van het opslagnetwerk daadwerkelijk wordt gebruikt. Ondertussen daalde het maandelijkse volume op OpenSea van ongeveer 4,8 miljard dollar aan het begin van het jaar tot 159 miljoen dollar in december, een daling van ongeveer 97%. Filecoin piekte op $ 236 toen het op 1 april genoteerd werd, maar wordt nu tegen $ 3 verhandeld.

Marktkapitalisaties crypto

Metaversum:

NFT’s kenden de afgelopen maand een mooie opleving in volume: de totale handel over alle chains steeg met 25% ten opzichte van november. Polygon viel vorige maand op tussen de grote blockchains omdat de Trump Digital Trading Cardcollectie alle 45.000 NFT’s in minder dan een dag verkocht, wat in december goed was voor meer dan 60% van het NFT-volume op Polygon. Bovendien heeft een van de meest prominente NFTgemeenschappen op Solana, y00ts aangekondigd het project over te dragen aan Polygon.

Een project van deze omvang heeft nog nooit eerder een brug geslagen tussen chains en zou, indien het met succes wordt uitgevoerd, andere NFT-projecten ertoe kunnen aanzetten te overwegen van blockchain te veranderen als zij denken dat dit in het belang van de community is. December verwelkomde ook NFT-handelaren met een nieuwe aggregator van Uniswap die in zijn eerste maand ongeveer $ 3,7 miljoen aan volume faciliteerde. De aggregator van Uniswap gebruikt NFT-prijzen van alle top NFT-marktplaatsen om handelaren de beste prijzen voor niet-fungibele digitale assets te bieden. Ondanks de dominantie van het gedecentraliseerde ERC-20- uitwisselingsvolume heeft de NFT-aggregator van Uniswap in december slechts minder dan 1% van het totale NFT-volume gerouteerd.

Metaversumtokens deden het in december beduidend slechter dan hun concurrenten. De prijzen van MANA en SAND daalden met respectievelijk 24% en 31%, terwijl de gemiddelde verkoopprijs van de grond voor deze projecten met 3% steeg en met 7% daalde. Ondertussen daalde de APE de afgelopen maand met slechts 2% en werd de gemiddelde Otherdeed voor 22% meer verkocht dan in november. Ondanks de lancering van APEstaking heeft de tokenprijs verrassend goed gepresteerd omdat beleggers hun APE lijken vast te houden in afwachting van het volgende metaversuminitiatief van Otherside, dat op de 22e wordt aangekondigd. In de aanloop naar de laatste interactieve ervaring van Otherside steeg de APE-prijs op indrukwekkende wijze, wat suggereert dat slimme APE-stakers misschien wachten op een soortgelijke situatie voordat ze beloningen verkopen. In december daalde ook de gamingactiviteit op Web3, aangezien het aantal maandelijkse gebruikers van de games die wij volgen met ongeveer 10% daalde ten opzichte van november. Aan de hardwarekant van het metaversum meldde CCS Insights dat de wereldwijde verkoop van VR- en AR-headsets op jaarbasis daalde met 12% tot 9,6 miljoen.

Hoewel dit geen positieve statistiek is voor de groei van het metaversum of games kan de daling gedeeltelijk worden toegeschreven aan inflatiegedreven prijsstijgingen en een gebrek aan productaanbod. In 2023 zullen er meerdere nieuwe headsets op de markt komen van spelers als Sony en Apple, die de belangstelling van de consument voor VR- en AR-apparaten mogelijk een nieuwe impuls zullen geven.

Agecoin crypto

Gecentraliseerde beurzen:

Gecentraliseerde beurzen hadden op zijn zachtst gezegd een moeilijk jaar. De sector is op maandbasis met 16% gedaald, maar OKB is in dezelfde periode met 35% gestegen. OKC, de EVM- en compatibele IBC- chains, gesteund door OKX, kondigden de lancering aan van hun Liquid Staking-protocol, met stakingbeloningen tot 40% APR. stOKT, het token dat gestackte OKT vertegenwoordigt, had bij het schrijven van dit artikel een marktkapitalisatie van $ 25,6 miljoen.

Gedecentraliseerde beurzen

Bronnen: Bloomberg, TheTie, Messari, Cryptoslam, DefiLlama, Dune, Glassnode, VanEck research.

Indexdefinities

Indexrendementen gaan uit van herbelegging van alle inkomsten en weerspiegelen geen beheervergoeding of brokerkosten die verband houden met fondsrendementen. Rendementen voor daadwerkelijke fondsbeleggers kunnen afwijken van de getoonde resultaten vanwege verschillen in timing, het ingelegde bedrag en vergoedingen en kosten. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

MVIS CryptoCompare Smart Contract Leaders Index: ontwikkeld om de rendementen van de grootste en meest liquide smart contracts te volgen. Dit is een belegbare subindex van de MVIS CryptoCompare Smart Contract Index.

MVIS CryptoCompare Infrastructure Application Leaders Index: ontwikkeld om het rendement van de grootste en meest liquide infrastructuurtoepassingen te volgen, en is een belegbare subset van de MVIS CryptoCompare Infrastructure Application Index. MVIS CryptoCompare Decentralized Finance Leaders Index: ontwikkeld om het rendement van de grootste en meest liquide gedecentraliseerde financiële activa te volgen, en is een belegbare subset van MVIS CryptoCompare Decentralized Finance Index. MVIS CryptoCompare Media & Entertainment Leaders Index: ontwikkeld om het rendement van de grootste en meest liquide media & entertainment activa te volgen, en is een belegbare subset van MVIS CryptoCompare media & entertainment Index. The MarketVector™ Centralized Exchanges Index: ontworpen om het rendement van als Centralized Exchanges ingedeelde activa te volgen.

Nasdaq Composite Index: meet alle op Nasdaq genoteerde binnenlandse en internationale gewone aandelen van het type Nasdaq. De S&P 500® wordt algemeen beschouwd als de beste graadmeter voor Amerikaanse large-cap aandelen.

Muntdefinities

Bitcoin (BTC) is een gedecentraliseerde digitale munt, zonder centrale bank of beheerder, die van gebruiker tot gebruiker kan worden verzonden via het peer-to-peer bitcoin-netwerk zonder tussenpersonen.

Ethereum (ETH) is een gedecentraliseerde, opensource blockchain met functionaliteit voor smart contracts. Ether is de native cryptovaluta van het platform. Onder de cryptovaluta staat Ether tweede achter Bitcoin qua marktkapitalisatie.

Ripple (XRP) is een cryptovaluta die tot doel heeft de snelheid van het overmaken van geld tussen financiële instellingen te verhogen en de kosten te verlagen. XRP ondersteunt het xRapid-product van Ripple, een on-demand liquiditeitsoplossing, en wordt gebruikt als overbruggingsvaluta voor financiële instellingen die waarde uitwisselen tussen meerdere fiatvaluta’s.

Internet Computer (ICP) is de eerste blockchain ter wereld die op websnelheid draait en content op het web levert, met onbegrensde capaciteit.

Algorand (ALGO) is een schaalbaar, veilig en gedecentraliseerd platform voor digitale valuta en smart contracts. Het protocol gebruikt een variant van Proof-of-Stake (PoS) genaamd Pure PoS (PPoS) om het netwerk te beveiligen en consensus te bereiken over de productie van blokken.

Solana (SOL) is een openbaar blockchainplatform. Het is opensource en gedecentraliseerd, met consensus die wordt bereikt met behulp van proof-of-stake en proof-of-history. De interne cryptovaluta is SOL. STEPN (GMT) is een zelfbenoemde ‘Web3 lifestyle-app’ met GameFi-elementen op de Solana-blockchain. Het combineert aspecten van een play-to-earn-game met een fitness-app om een nieuwe categorie te creëren die ‘move-to-earn’ wordt genoemd. Gebruikers kopen NFT-sneakers, waarmee ze tijdens het wandelen, hardlopen of joggen in-game valuta kunnen verdienen.

Polygon (MATIC) is het eerste goed gestructureerde, eenvoudig te gebruiken platform voor opschalen en infrastructuurontwikkeling op Ethereum. De basiscomponent is Polygon SDK, een modulair, flexibel kader dat de ontwikkeling van meerdere toepassingstypes ondersteunt.

Hivemapper (HONEY) is de cryptovaluta van het Hivemapper Network. HONEY is gebouwd op Solana en beloont bijdragen aan het Hivemapper-mappingnetwerk.

Optimism (OP) is een layer 2 blockchain op Ethereum. Optimism profiteert van de veiligheid van het Ethereum-hoofdnet en helpt het Ethereum-ecosysteem te schalen door optimistic rollups te gebruiken. Cosmos (ATOM) is een cryptovaluta die een ecosysteem van blockchains mogelijk maakt, die zijn ontworpen om te schalen en met elkaar samen te werken. Tezos (XTZ) is een gedecentraliseerd, open-source, proof-of-stake blockchain-netwerk dat peer-to-peer transacties kan uitvoeren en kan dienen als platform voor het inzetten van smart contracts.

Celo (CELO) Celo is een blockchain-ecosysteem dat zich richt op het vergroten van het gebruik van cryptocurrency onder smartphonegebruikers.

Waves (WAVES) is een openbaar blockchainnetwerk dat gebruikers in staat stelt gedecentraliseerde toepassingen te creëren en te gebruiken. Het beschikt over on-chain governance, formele verificatie voor smart contracts, en een variant van Proof-of-Stake (PoS) genaamd Leased PoS om netwerkconsensus te verzekeren.

THORchain (RUNE) is een onafhankelijke blockchain gebouwd met behulp van de Cosmos SDK die zal dienen als een cross-chain gedecentraliseerde uitwisseling (DEX).

Binance Coin (BNB) is een digitale asset van de Binance-blockchain en gelanceerd door de online beurs van Binance. Bitcoin Cash (BCH) is een Bitcoin-hard fork die pleit voor en toewerkt naar een letterlijke interpretatie van Bitcoin als een ‘peer-to-peer elektronisch geldsysteem’.

Dogecoin (DOGE) is gebaseerd op de populaire internetmeme ‘doge’ en toont een Shiba Inu in het logo. De open-source digitale munt werd gecreëerd door Billy Markus uit Portland, Oregon en Jackson Palmer uit Sydney, Australië, en werd in december 2013 gesplitst van Litecoin.

Litecoin (LTC) is een fork van de codebase van Bitcoin met vier keer zo snelle bloktijden en een vier keer zo groot aanbod. Avalanche (AVAX) is een open-source platform voor het lanceren van gedecentraliseerde financiële toepassingen en zakelijke blockchain implementaties in één interoperabel, schaalbaar ecosysteem.

Uniswap (UNI) is een populair gedecentraliseerd handelsprotocol, bekend om zijn rol in de geautomatiseerde handel in gedecentraliseerde financiële (DeFi) tokens.

Compound (COMP) is een DeFi-uitleenprotocol waarmee gebruikers rente kunnen verdienen op hun cryptovaluta’s door ze te storten in een van de verschillende pools die door het platform worden ondersteund.

Aave (AAVE) is een open-source en niet-cryptoculair protocol om rente te verdienen op deposito’s en activa te lenen met een variabele of stabiele rente.

PanCake Swap (CAKE) is een automated market maker (AMM) - een gedecentraliseerde financiële (DeFi) toepassing waarmee gebruikers tokens kunnen uitwisselen, liquiditeit verschaffen via farming en in ruil daarvoor vergoedingen verdienen. Curve Finance (CRV) is een gedecentraliseerde beurs die is geoptimaliseerd voor swaps met lage slippage tussen stablecoins of soortgelijke activa die aan dezelfde waarde zijn gekoppeld.

Maker (MKR) is het governance token van de MakerDAO en het Maker Protocol - respectievelijk een gedecentraliseerde organisatie en een softwareplatform, beide gebaseerd op de Ethereum blockchain - waarmee gebruikers de DAI stablecoin kunnen uitgeven en beheren.

The Graph (GRT) is een protocol voor het indexeren en bevragen van gegevens van blockchains, te beginnen met Ethereum. Quant Network (QNT) wil blockchains en netwerken op wereldschaal met elkaar verbinden, zonder de efficiëntie en interoperabiliteit van het netwerk te verminderen. Het is het eerste project dat het interoperabiliteitsprobleem oplost door de creatie van het eerste blockchain-besturingssysteem.

Filecoin (FIL) is een gedecentraliseerd netwerk voor gegevensopslag dat is ontworpen door Protocol Labs en gebruikers in staat stelt hun overtollige opslag te verkopen op een open platform.

VeChain (VET) is een smart contractplatform gericht op het leveren van supply chain-managementoplossingen voor bedrijven en het integreren van apparaten met Internet of Things (IoT) om het proces te vergemakkelijken. Het doel is om gedistribueerde grootboektechnologie te gebruiken voor het stroomlijnen van deze activiteiten en informatiestromen voor gecompliceerde leveringsketens. Chainlink (LINK) is een gedecentraliseerd orakelnetwerk. Het moet dienen als middleware tussen smart contracts op smart contract platforms en externe gegevensbronnen, zodat smart contracts veilig toegang hebben tot off-chain datafeeds. Decentraland (MANA) bouwt aan een gedecentraliseerde, op blockchain gebaseerde, virtuele wereld voor gebruikers om inhoud en toepassingen te creëren, te ervaren en te gelde te maken.

The Sandbox (SAND) is een virtuele wereld waar spelers hun games kunnen spelen, items in bezit hebben en te gelde kunnen maken met behulp van niet-fungibele tokens (NFT’s) en $SAND, het utility token van het platform. ApeCoin (APE) is een governance en utility token die beleggers toegang biedt tot de ApeCoin DAO, een gedecentraliseerde community van Web3-ontwikkelaars.

Axie Infinity (AXS) is een “play-to-earn” dierentrainingsspel en virtuele wereld gebouwd op de Ethereum-blockchain. Het Theta Network (THETA) is een blockchainprotocol om het proces van het creëren, streamen en consumeren van online videocontent te verbeteren. Theta-tokens worden in het netwerk gebruikt om gebruikers aan te sporen op te treden als peers, die redundante of overtollige computer- en bandbreedtebronnen delen met andere peers.

OKB (OKB) is de native exchange token van OKEx die korting geeft op handelskosten, toegang tot het OK Jumpstart initial exchange offering (IEO) platform, en stemrecht voor tokens die op de beurs worden genoteerd.

Het Celsius Network (CEL) is een toonaangevend retail spaarplatform voor rentedragende en leenrekeningen met fiat on-ramp, evenals een marktleidende CeFi lending provider.

Cronos (CRO) is de native cryptocurrency token van Cronos Chain - een gedecentraliseerde, open-source blockchain ontwikkeld door het bedrijf Crypto.com voor betaling, handel en financiële diensten.

Huobi Token (HT) is een door Huobi Global gelanceerd ecosysteemtoken, dat voordelen biedt zoals kortingen op handelskosten en marges en toegang tot bepaalde handelsevenementen.

VanEck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar we linken en/of voor inhoud die op externe sites wordt gehost. Houd er rekening mee dat beleggen risico’s met zich meebrengt, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. De onderliggende index is exclusief eigendom van MV Index Solutions GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di MV Index Solutions GmbH, CryptoCompare Data Limited non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell’Indice.