Financiële schuld: uitgifte in januari bereikt historisch hoogtepunt

Door François Lavier, Head of Financial Debt Strategies, Lazard Frères Gestion

Fran%c3%a7ois lavier
François Lavier
De Europese banken hebben sinds begin januari voor bijna 100 miljard euro aan nieuwe obligaties uitgegeven. Dit cijfer omvat emissies in euro, pond sterling en Amerikaanse dollar in alle schuldcategorieën van de kapitaalstructuur (Senior, Tier 2 en AT1, exclusief gedekte obligaties en securitisatie). Het in januari uitgegeven bedrag overtreft ruimschoots elke andere maand in de afgelopen drie jaar.

Terwijl januari doorgaans een van de drukste maanden van de primaire markt is, is 2023 met een recordstart begonnen. Het in januari uitgegeven bedrag is goed voor bijna een derde van het normale jaarlijkse uitgiftevolume. Op 23 januari 2023 was al 96 miljard euro uitgegeven, tegenover een totaal jaarlijks bedrag van 294 miljard euro in 2020, 313 miljard euro in 2021 en 352 miljard euro in 2022.

Dit betekent, contra-intuïtief gezien, niet dat de financieringsbehoeften van de banken aanzienlijk hoger zijn dan normaal. De sterke toename van de emissies is het gevolg van het feit dat financiële ondernemingen gebruik maken van de kans die zich voordoet nu de obligatiemarkten tot rust komen na de regelmatig verstoorde periode van 2022.

We stellen ook vast dat de grotere uitgiftevolumes gepaard gaan met een even grote belangstelling van de beleggers. Sinds het begin van het jaar zorgen de lagere rente en de kleiner wordende spreads voor een positief momentum in de markt en voor een toename van de financiële schuld.