Pimco: Vooruitzichten voor opkomende markten aanzienlijk verbeterd

De vooruitzichten voor opkomende markten (emerging markets, EM) zijn de laatste maanden aanzienlijk verbeterd, nadat in 2022 voor EM eigenlijk alles verkeerd ging wat verkeerd kon gaan. Dat schrijven Pramol Dhawan en Lupin Rahman, portfoliomanagers en EM-specialisten bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Vorig jaar gingen opkomende markten nog gebukt onder de gevolgen van de pandemie en de oorlog in Oekraïne, de snel stijgende rente in de VS, hoge energie- en voedselprijzen, het nul-COVID-beleid van China en de opkomst van populistische regimes en klimaatproblemen.

De pieken in inflatie en de druk op de begrotingen lijken nu voorbij, schrijven Dhawan en Rahman. “Hoge reële - of voor inflatie gecorrigeerde - rentetarieven in de opkomende markten zijn een buffer tegen de risico's van verdere renteverhogingen door de Fed en de sterke Amerikaanse dollar. Ook de heropening van de Chinese economie zorgt voor wind in de rug.”

Door de grote uitstroom vorig jaar uit EM-fondsen is de beleggingscategorie nu zowel structureel als cyclisch ondergewaardeerd. Om die reden is Pimco steeds positiever over EM in het algemeen en selecte lokale EM-schuld in het bijzonder. “Toch blijven wij voorzichtig totdat de vooruitzichten voor het monetaire beleid duidelijker worden. Veel hangt af van de mate waarin de Fed de inflatie weet te temperen en van het vermogen van China om de economische activiteit te reactiveren.”

Opkomende markten profiteren extra van heropening China

Sinds de financiële crisis in 2008, heeft China het stokje van de VS en Europa overgenomen als belangrijkste groeimotor van opkomende markten. China is geëvolueerd van eindgebruiker van grondstoffen tot wereldwijde producent en tot consument van goederen en diensten uit opkomende landen. “Een succesvolle heropening van China zou EM onevenredig ten goede komen, ook al verschuift de vraag in deze cyclus van grondstoffen naar diensten.”

Pimco waarschuwt er wel voor dat binnenlandse politiek en ook geopolitiek bepalend zijn voor hoe de markt naar EM kijkt. “De oorlog in Oekraïne blijft een belangrijke bron van onzekerheid en markten zullen de implicaties van de recente verkiezingen in landen als Brazilië nauwlettend in de gaten houden.”