Flossbach von Storch lanceert nieuw looptijdfonds, Laufzeitfonds 2027

Fonds streeft naar jaarlijkse uitkering van 2,75 procent; geclassificeerd als een artikel 8-product onder SFDR

Keulen, 17 februari 2023 – De rente is terug en obligaties zijn weer aantrekkelijk. Speciaal voor defensieve beleggers die een zo voorspelbaar mogelijk rendement verwachten, lanceert Flossbach von Storch een nieuw looptijdfonds dat de nadruk legt op robuustheid en kwaliteit. Fondsbeheerder Patryk Jessen en zijn team zullen zich richten op obligaties van solide bedrijven, pandbrieven en staatsobligaties. Het doel is het beloofde rendement met een hoge mate van waarschijnlijkheid te behalen bij de lancering van het fonds.

De aantrekkelijke rendementen op de obligatiemarkt zijn een belangrijke reden waarom Flossbach von Storch nu heeft besloten een looptijdfonds te lanceren. Met deze defensieve strategie biedt Flossbach von Storch haar beleggers, naast de voordelen van een brede diversificatie, ook voorspelbare rendementen voor een vaste periode.

De beleggingsrichtlijnen van Flossbach von Storch vormen de basis voor elke individuele beleggingsbeslissing. Zowel het herbeleggingsrisico als het prijsrisico worden actief beheerd en laag gehouden door zich te concentreren op obligaties waarvan de resterende looptijd die van het fonds benadert.

Binnen de beleggingsperiode van vier jaar wordt gestreefd naar een jaarlijks rendement dat in verhouding staat tot de risico's (de rendementsdoelstelling kan pas na afloop van de inschrijvingsperiode nader toegelicht worden). Vanaf eind januari voorspelt Flossbach von Storch een rendementsindicatie na kosten van ongeveer drie procent - en streeft het naar een jaarlijkse uitkering van 2,75 procent. Bij de lancering van het fonds zal een definitieve rendementsdoelstelling worden vastgesteld. Belangrijk: er is geen vaste garantie op het te behalen rendement.

Bovendien is het looptijdfonds voorzien van de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, die Flossbach von Storch beschouwt als een expliciete actie in het voordeel ​ van de klant. Als het cumulatieve rendement dat bij de introductie van het fonds werd verwacht over een periode van vier jaar, na het einde van het derde jaar wordt behaald, vindt er een vervroegde aflossing aan de klant plaats, wat resulteert in een overeenkomstig hoger rendement op jaarbasis. ​

De inschrijvingsperiode voor Flossbach von Storch – Laufzeitfonds 2027 begint op 13 februari 2023 en loopt tot 25 april 2023. Het compartiment is geclassificeerd als een artikel 8-product in de zin van de openbaarmakingsverordening (EU) 2019/2088 (SFDR).