"We hebben de verliezen van 2022 al gerecupereerd"

R-co Valor is een flexibel fonds dat zeer populair is bij Belgische beleggers, die al vele jaren appreciëren dat het beheerteam op lange termijn een consistent rendement kan neerzetten. Ongeveer een derde van het vermogen van R-co Valor is afkomstig van de Belgische markt. In de afgelopen tien jaar heeft het fonds een geannualiseerd rendement van 10% behaald, met een permanente vijfsterrenrating van Morningstar.

Yoann Ignatiew trad in 2008 toe tot de strategie als co-manager en werd vier jaar later lead manager. Onder zijn leiding is de beleggingsstrategie geweest om slechts zeer sporadisch gebruik te maken van de obligatiemarkten, maar eerder van geldmarktbeleggingen en goudmijnen om de risico's in de portefeuille te spreiden.

Uitgebreid gamma

Door het succes van strategie heeft Rothschild & Co AM Europe in 2018 een meer evenwichtige versie gelanceerd, genaamd R-co Valor Balanced, die doorgaans 50% blootstelling aan de obligatiemarkten zal hebben. In 2021 heeft de in Parijs gevestigde beheerder ook een 100% aandelenversie gelanceerd (R-co Valor 4Change Global Equity).

Die streeft naar de hoogste duurzaamheidsnormen en voldoet aan de eisen van artikel 9 van de SFDR-verordening, met ongeveer 20 posities die het gemeen heeft met R-co Valor. Dat laatste fonds heeft veel meer beperkingen inzake de sectoren en bedrijven waarin het kan beleggen. Deze vier producten hebben nu een beheerd vermogen van bijna 4,5 miljard euro, waarvan het grootste deel (3,5 miljard euro) bij R-co Valor zit.

Aanpassingsvermogen

Mettertijd heeft Yoann Ignatiew ook blijk gegeven dat hij het talent heeft om op het juiste moment te schakelen, om in de aanval te gaan wanneer andere managers koudwatervrees krijgen en om niet in paniek te raken wanneer de omstandigheden op de financiële markten onrustig worden. En de afgelopen 14 maanden hebben opnieuw op briljante wijze aangetoond dat hij in alle marktomstandigheden kan navigeren.

Met een verlies van 8% in een jaar waarin de meeste concurrenten meer dan 12% prijsgaven, heeft zijn blootstelling aan China het mogelijk gemaakt om begin 2023 snel te herstellen en de verliezen van vorig jaar reeds volledig weg te werken. De Chinese posities zitten al enkele jaren in de portefeuille, met een voorkeur voor aandelen die zijn blootgesteld aan de binnenlandse consumptie.

Zoals bij de meeste flexibele gemengde fondsen is de assetallocatie van R-co Valor gebaseerd op een adequate analyse van de macro-economische situatie en de richtsnoeren van het monetaire beleid. Vooruitkijkend denkt hij dat de inflatiedruk in de VS zal beginnen af te nemen, nu de aanscherping van de financiële voorwaarden volledig effect begint te sorteren.

Inspelen op kansen

De afgelopen maanden heeft de R-co Valor zijn Amerikaanse posities eerder afgebouwd om zijn blootstelling aan Europese en Chinese aandelen te vergroten. "Wij denken dat Amerikaanse aandelen nog aanpassingen van de winstmarges en winstverwachtingen zullen moeten verwerken, wat kan leiden tot turbulentie op de aandelenmarkten.

Hij benadrukt echter dat hij vooral van deze moeilijkere tijden houdt, omdat de waardering van bepaalde bedrijven er vaak onder lijdt. Dat biedt dus kansen om heel goedkoop te beleggen. "Wat mij enthousiast maakt is de volatiliteit en de mogelijkheden die het ons biedt. Het is niet altijd gemakkelijk om ermee te leven, maar het zit in het DNA van ons beheer. De portefeuille van R-co Valor is momenteel voor 50% gepositioneerd in Noord-Amerika (34% in de Verenigde Staten en 16% in Canada), voor 25% in Europa, voor 22% in China en voor 3% in Latijns-Amerika.

Wat sectoren betreft, zegt Yoann Ignatiew dat hij zijn blootstelling aan grondstoffen aanzienlijk heeft verminderd, waardoor zijn portefeuille in de eerste helft van 2022 goed stand heeft gehouden. "Ik blijf echter blootgesteld aan bepaalde aandelen, met name koperproducenten, omdat deze grondstof sterke argumenten heeft in het kader van de energietransitie. De investeringen zijn de afgelopen jaren sterk achtergebleven en de verwachting is dat de vraag het aanbod de komende jaren ver zal overtreffen.

Obligaties weer interessant

Een andere sterke overtuiging in de portefeuille is de blootstelling aan de Chinese economie, die naar verwachting sterk zal versnellen na de heropening van de economie en de steunmaatregelen waartoe de autoriteiten hebben besloten. "Op dit gebied houden wij vooral van bedrijven met blootstelling aan de binnenlandse consumptie, waarvan wij verwachten dat de aandelen de komende maanden positief zullen blijven presteren.

Na enkele jaren vrijwel afwezig te zijn geweest op de obligatiemarkten, wijst Yoann Ignatiew erop dat hij momenteel kansen ziet in kortlopende staatsobligaties, die nu een aantrekkelijker belegging zijn dan cash. "Het is nu mogelijk om geen geld meer te verliezen door cash aan te houden, wat een fundamentele verandering is ten opzichte van voorgaande jaren.

Ten slotte blijft het fonds ook blootgesteld aan goudmijnaandelen, die het afgelopen jaar minder goed hebben gepresteerd dan de prijs van fysiek goud, een anomalie die waarschijnlijk zal normaliseren in een omgeving waar de inflatiedruk afneemt. "De goudprijs zal naar verwachting sterk blijven in het licht van de fysieke goudaankoopprogramma's van de Aziatische centrale banken.