AXA IM brengt verloning Senior Executives in overeenstemming met ESG-ambities

AXA Investment Managers (AXA IM) heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraal (netto nul) te zijn, als bedrijf en als belegger, en zo bij te dragen aan de transitie naar een meer duurzame wereld. Als onderdeel van dat streven neemt het bedrijf nu ESG-doelstellingen op in de verloning van zijn Senior Executives.

Vanaf 2023 zal de uitgestelde vergoeding van ongeveer 400 mensen die in 2024 wordt uitbetaald, behalve aan de bestaande criteria ook aan de volgende ESG-criteria moeten voldoen, afhankelijk van het takenpakket en de verantwoordelijkheden van elk van hen:

1. De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI) moet tegen 2025 de nagestreefde beperking met 25% van de koolstofintensiteit van de bedrijfsportefeuilles hebben bereikt: in het geval van AXA IM Core maakt dit criterium 75% uit van het ESG-deel van de uitgestelde verloning en in het geval van transversale functies 37,5%.*

2. Een AuM-doel (AuM: assets under management) voor 50% van de vastgoedportefeuille dat tegen 2025 in overeenstemming moet zijn met de CRREM[1]-paden: in het geval van AXA IM Alts maakt dit criterium 75% uit van het ESG-deel van de uitgestelde verloning en in het geval van transversale functies 37,5%.*

3. De verkleining van de operationele CO2-voetafdruk van het bedrijf, waarbij tegen 2025 het tussentijdse doel van 26% moet zijn bereikt: in het geval van AXA IM Core, AXA IM Alts én transversale functies maakt dit criterium 25% uit van het ESG-deel van de uitgestelde verloning.* *Het betreft hier uitsluitend medewerk(st)ers die in aanmerking komen voor uitgestelde verloning.

Dit nieuwe beleid komt tot uiting in de ‘AXA IM for Progress Monitor’[2], een verzameling maatstaven die geselecteerd zijn vanwege hun cruciale bijdrage aan de door AXA IM nagestreefde leidende rol als verantwoordelijke vermogensbeheerder.

De maatstaven van de AXA IM for Progress Monitor zijn van toepassing naast de financiële doelen en indicatoren van AXA IM en geven extra indicaties van de vooruitgang die AXA IM boekt als belegger en bedrijf. De monitor bestaat aanvankelijk uit acht maatstaven die betrekking hebben op de ‘netto nul’-doelstellingen, rond de volgende thema’s:

§ decarbonisatie van de belangrijkste activaklassen en van de bedrijfsactiviteiten,
§ het belang van engagement, ten aanzien van de bedrijven waarin wij beleggen, en als medewerk(st)ers van een verantwoordelijke vermogensbeheerder,
§ Oplossingen voor het bewust kanaliseren van kapitaal naar bedrijven en projecten die de transitie kunnen helpen versnellen.

De vooruitgang die met de realisatie van deze doelen wordt geboekt, wordt vanaf 2023 jaarlijks gerapporteerd. De AXA IM for Progress Monitor zal zich mettertijd verder ontwikkelen en ook rekening houden met de E-, S- en G-criteria waartoe AXA IM zich heeft verbonden.

“Nu duurzaamheid steeds centraler staat in alles wat we doen, denken we dat transparantie en regelmatige rapportering over onze vooruitgang en de eventuele uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, van cruciaal belang zijn. Dit is niet nieuw voor AXA IM, maar met de lancering van de AXA IM for Progress Monitor kiezen we ervoor om onze niet-financiële doelen zichtbaar te positioneren naast onze financiële doelen en onze organisatie steeds meer zo in te richten dat onze medewerk(st)ers deel uitmaken van onze duurzaamheidsreis. Ons aangepaste beleid inzake uitgestelde verloningen sluit aan op dat streven en is van essentieel belang om onze doelen te bereiken en verandering tot stand te brengen op de weg naar netto nul en daar voorbij.”, aldus Marco Morelli, Executive Chairman van AXA IM.