Een korte blik op de kapitaalmarkten: Marktrisico's: de gouden tijden zijn voorbij - Seema Shah, Principal Asset Management

Door de vruchtbare combinatie van lage beleidsrentes van de centrale banken en de getemperde inflatie die de activaprijzen niet langer hoger stuwde, zoals in het decennium na de wereldwijde financiële crisis, moeten beleggers hun portefeuilleconstructieproces zorgvuldig heroverwegen en hun positionering herzien om zowel te profiteren van marktinefficiënties als blootstelling aan macrogestuurde bedreigingen te minimaliseren.

In tegenstelling tot de gouden tijden van het afgelopen decennium, waarin lage inflatie en lage rentetarieven de volatiliteit onderdrukten en de koersen van activa opvoerden, zijn het nu hogere inflatie en hogere rentetarieven die waarschijnlijk de marktdynamiek van het komende decennium zullen dicteren. Beleggers zullen rekening moeten houden met de belangrijkste marktrisico's die cruciaal zullen zijn voor de constructie van portefeuilles in wat waarschijnlijk een nieuw beleggingstijdperk zal worden:

- Afbouw van aandelenrisico: het wordt steeds duidelijker dat de Federal Reserve nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Onophoudelijke monetaire verkrapping zal uiteindelijk zowel de economie als de winst tegenwerken, een tegenwind die onvermijdelijk tot een bredere daling van de aandelenmarkten zal leiden. - Hoger renterisico: na een bijzonder sterk 2022 en de laatste wereldwijde sell-off van obligaties leveren Amerikaanse tienjarige Treasury-obligaties nu meer dan tweemaal het geschatte dividendrendement van de S&P 500 op.

Dit biedt beleggers de mogelijkheid om minder volatiele inkomsten vast te leggen. - Hogere alternatieve bèta: alternatieven hebben sterke defensieve kenmerken die belangrijk kunnen zijn in de huidige macro-economische omgeving. Daarnaast bieden ze diversificatievoordelen ten opzichte van traditionele aandelen en vastrentende waarden.

Het tijdperk van de ongebreidelde groei van de balansen van centrale banken en het buitengewoon ruime monetair beleid is ten einde gekomen, waardoor er een bijna onherkenbaar wereldwijd beleggingslandschap achterblijft. Rendementsverwachtingen moeten worden verlaagd, volatiliteitsverwachtingen verhoogd en bovenal zal er extra beleggingsdiscipline nodig zijn.