Nuveen: Geopolitieke risico’s zijn minder groot dan beleggers denken

Verschillende oorzaken zorgen ervoor dat de Amerikaanse centrale bank er maar niet in slaagt om de prijsstabiliteit te herstellen en dat vertaalt zich weer in de huidige volatiliteit op de aandelenmarkten, zegt Saira Malik, chief investment officer bij vermogensbeheerder Nuveen.

Volgens Malik vertrouwden beleggers er begin dit jaar nog volop op dat de Fed halverwege 2023 de pauzeknop zou indrukken, maar nu is dat vertrouwen volledig weggeëbd. “Reden waarom aandelen het de afgelopen weken zwaar te verduren kregen. Nu er steeds meer bewijs op tafel ligt dat de rente langer hoog blijft, lijkt het risico op een recessie eerder uitgesteld dan uitgesloten. Beleggers zullen op zoek moeten gaan naar bedrijven die in zwaar weer tegen een stootje kunnen in plaats van te proberen de markten te timen.”

Gezien deze macro-economische achtergrond kiest Malik voor een selectieve bèta-exposure die beschermt tegen het neerwaartse risico van een recessie, maar tegelijkertijd de underperformance minimaliseert als de markten weer opveren. “In de VS hebben defensieve aandelen als dividendgroeiers en Amerikaanse infrastructuur onze voorkeur. Deze laatste geldt nog steeds als een aantrekkelijke inflatiedekking, terwijl dividendgroeiers tijdens de gehele conjunctuurcyclus altijd een voor risico gecorrigeerd rendement wisten te behalen. Beide beleggingscategorieën zorgen dus enigszins voor kapitaalbehoud tijdens een woelig marktklimaat.”

Malik is erg positief over aandelen uit opkomende markten, vanwege hun aantrekkelijke waardering. “Ze overtreffen momenteel ruimschoots de winstgroei per aandeel in vergelijking met aandelen uit ontwikkelde markten. Uiteraard speelt de heropening van de Chinese economie hier een rol in. Daarnaast denk ik dat de geopolitieke risico's minder groot zijn dan beleggers denken.”

Wat alternatieve assetklassen betreft, trekt Malik de kaart van landbouwgrond. “De categorie biedt zowel diversificatievoordelen als een sterke inflatieafdekking en genereert vanwege de langdurige pachtovereenkomsten bovendien een stabiele inkomstenstroom voor beleggers.”