Financiering gasloze woningen loont

Kay van der Kooi, investment manager bij Triodos Investment Management, zet zich hard in om de energietransitie in Europa te stimuleren en vorm te geven. ​ Vandaag richt hij zich op duurzame warmteoplossingen ter vervanging van fossiele brandstoffen voor de woningmarkt.

"De energiecrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne heeft elk huishouden in Europa doen beseffen wat de ware prijs is van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Hoe pijnlijk ook, de hoge prijzen zijn een unieke kans om zo snel mogelijk af te stappen van gas en andere fossiele bronnen voor onze warmtevoorziening."

Kay van der kooi
Kay van der Kooi
Van der Kooi denkt dat Triodos IM een rol kan spelen in de enorme uitdaging om een succesvolle warmtetransitie te realiseren. "De energietransitie brengt complexe vraagstukken met zich mee die voor veel mensen lange tijd erg abstract bleven. Het draaide allemaal om zonne- of windmolenparken, het elektriciteitsnet en het sluiten van kolencentrales. Nu de Europese Unie op de rand van een energiecrisis balanceert, is het pijnlijk duidelijk geworden hoe afhankelijk we in ons dagelijks leven zijn van elektriciteit, gas en olie. In heel Europa zien we dit terug in hoge energierekeningen, zowel voor de huishoudens als voor de bedrijven. Het wordt ineens heel tastbaar."

Daardoor twijfelt bijna niemand meer aan het nut, de noodzaak en de urgentie van de energietransitie. Dat inzicht in praktijk brengen vereist specifieke kennis over de energieproblematiek en over investeringen met de meeste impact, stelt van der Kooi. "Als beleggers kunnen we een groot verschil maken."

Energierekening kan vervijfvoudigen

De energietransitie draait om drie hoofdpunten: elektriciteit, warmte en mobiliteit. Van der Kooi: "De warmtetransitie speelt een sleutelrol in het succes van de energietransitie."

Hoge stookkosten en dure elektriciteit betekenen een aanslag op ieders portemonnee "Hierdoor dreigt een nieuwe sociale ongelijkheid te ontstaan tussen mensen die het zich kunnen veroorloven om hun woning en auto te verduurzamen, en anderen die in energie-armoede leven. "Simpelweg gas vervangen door elektriciteit is niet het antwoord, legt de investment manager uit. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 1.200 kubieke meter gas. Als je daarvoor elektrische boilers of verwarming wilt gebruiken, heb je ruwweg 12.000 kilowattuur elektriciteit nodig. "De energierekening vervijfvoudigt dan." Warmtepompen zijn een ideale oplossing omdat ze veel efficiënter zijn dan elektrische boilers. "Het plaatje wordt dan heel anders", zegt Van der Kooi.

Duurzame warmteoplossingen nodig

Kay van der Kooi beheert beleggingen voor het Triodos Energy Transition Europe Fund, dat al langer een belangrijke rol speelt bij de financiering van projecten voor de productie van zonne- en windenergie in Europa. Tegenwoordig ligt de nadruk op bedrijven die oplossingen bieden voor de warmtevraag via warmtepompen en het gebruik daarvan. Soms gaat het om collectieve projecten, vaak om individuele projecten. De uitdagingen zijn groot omdat de bestaande woningen verschillende bouw- en isolatiewaarden hebben en omdat het gaat om een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en particuliere huurwoningen. Van der Kooi benadrukt dat er nog steeds geen stimuli bestaan voor duurzame oplossingen voor particuliere verhuurders. Een kans voor Triodos IM om innovaties te promoten.

Volgens van der Kooi vormen juridische en technische knowhow, een goed overzicht van de warmtepompmarkt en bedrijven die oplossingen aanbieden een stuk van de puzzel. "Dankzij ons engagement hebben we de afgelopen tien jaar veel expertise opgedaan."

Sinds 2019 mogen nieuwe gebouwen in Nederland niet meer op leidinggas worden aangesloten. In Duitsland staat een strengere regelgeving op stapel en ook in het Verenigd Koninkrijk raakt gas uit de gratie. "We zien enorme kansen om de warmtetransitie daadkrachtig aan te pakken. Maar de gemaakte vorderingen en het beleggingspotentieel verschillen sterk van land tot land." ​

Beleggingsmogelijkheden

Het Triodos Energy Transition Europe Fund heeft een goed beeld van de bedrijven die een belangrijke rol in een Europese transitie kunnen spelen en aan de voorwaarden van Triodos voldoen. "We hebben goede connecties met innovatieve bedrijven met een duurzaam en sociaal bedrijfsmodel."

Twee projecten van het fonds zijn Fort Isabella in Zuid-Nederland en het Traais Energie Collectief, dat een lokaal warmtenet heeft aangelegd. Dit laatste initiatief wordt gefinancierd door Triodos Bank. Tot de beleggingen van het fonds behoren ook bedrijven als Inergie, Wellsius en Klimaatgarant, die verschillende broodnodige warmteoplossingen ontwikkelen. Naar verwachting zal deze portefeuille dit jaar naar andere Europese landen uitgebreid worden.

Fort Isabella is een project om een monumentale legerkazerne te verbouwen tot een plek die wonen, werken, onderwijs en recreatie combineert. Van der Kooi: "Dit bewijst dat we op het vlak van warmtetransitie echt een verschil kunnen maken in de bestaande gebouwde omgeving. We hebben een grote positieve impact en er is een zeer goed rendement te behalen."