Zoom op fondsen: Multithematische fondsen

Thematische fondsen zijn de afgelopen jaren heel populair geweest. Er werden producten gelanceerd die steeds meer strategieën bestrijken. Onder hen vinden we nu een talrijke "multi-thema" strategieën.

Het aantal beleggingsthema's is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en vrijwel alle grote beheerders moeten nu producten aanbieden die blootstelling bieden aan thema's als klimaatverandering, robotisering of veiligheid.

Annus horibilis

Een goed uitgewerkte strategie rond een welomschreven thema dreigt echter onder druk te komen staan in moeilijkere beurstijden. De heropflakkering van de inflatie en de stijging van de obligatierente leidden tot een aanzienlijke correctie in groeisectoren die hun omzetgroei hadden gefinancierd met goedkope schulden. Sommige fondsen die zijn blootgesteld aan thema's als artificiële intelligentie of technologie hebben het afgelopen jaar meer dan 50% van hun waarde verloren.

Een manier om dit soort al te geconcentreerde blootstelling aan één thema te vermijden is blootstelling aan fondsen die "multi-thematische" blootstelling bieden, waardoor groeithema's kunnen worden gecombineerd met meer defensieve thema's binnen hetzelfde fonds. Er bestaan momenteel meer dan tien dergelijke fondsen, die de schade in 2022 hebben beperkt met een gemiddelde daling van 18,9%.

Dakfondsen

Op dit specifieke gebied zijn er in wezen drie manieren om de portefeuille op te bouwen. Bij BlackRock is de strategie in feite een dakfonds, dat bijna 90% van het beheerde vermogen belegt in een dozijn onderliggende strategieën. BlackRock GF-Multi-Thema Equity belegt in verschillende thema's, voornamelijk via indexproducten aangeboden door iShares (eigendom van BlackRock) over de watersector, landbouw, infrastructuur, digitale veiligheid, automatisering, vergrijzing en innovaties in de gezondheidszorg. Naast deze passieve blootstelling belegt het fonds ook in een aantal actief beheerde fondsen in hernieuwbare energie, de circulaire economie en fintech.

CPR Asset Management (Amundi-groep) en Fidelity bieden ook dakfondsen aan, maar deze zullen voornamelijk worden blootgesteld aan actieve strategieën die door de beheerders worden voorgesteld. Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities zal 21,5% blootstelling hebben aan het FF-Global Technology fund, 18,6% aan het FF-Global Health Care fund, 15,1% aan het FF-Sustainable Climate Solutions fund, 13,6% aan het FF-Global Demographics fund, 10,5% aan het FF-Global Future Leaders fund en 10,3% aan het FF-Sustainable Water fund & Waste.

Twaalf thema's

Naast de multi-thematische dakfondsen zijn er ook drie multi-thematische fondsen die rechtstreeks beleggen in individuele aandelen. Pictet-Global Megatrend Selection biedt een succesvolle strategie aan, die door Morningstar met vier sterren is beoordeeld op basis van een jaarlijkse groei van meer dan 7% over de afgelopen vijf jaar, en meer dan 11% op jaarbasis sinds de strategie in 2008 werd gelanceerd. Het is ook het grootste multithematisch fonds dat in België wordt aangeboden, met een beheerd vermogen van bijna 12 miljard dollar, en het heeft van Febelfin het label "Towards Sustainability" gekregen.

De beleggingsstrategie is ook gericht op een sterk gediversifieerde aanpak, met meer dan 400 individuele aandelen in de portefeuille. Het fonds is evenredig belegd in de 12 door de Zwitserse beheerder voorgestelde thematische expertisegebieden, met maandelijkse herbalancering om een gelijkwaardige weging tussen de thema's te handhaven. Dit product is ideaal voor beleggers die een brede blootstelling wensen aan een reeks performante thema's met een aanzienlijk groeipotentieel op lange termijn. Qua sectoren zet het fonds vooral in op technologie (20% van de activa), gezondheidszorg (18%) en industrie (15%).

De meest originele

Allianz GIF - Allianz Thematica is duidelijk de best presterende strategie in het verleden, met een gemiddelde opbrengst van bijna 12% over de afgelopen vijf jaar, met een van de meest veerkrachtige prestaties in 2022, waardoor de strategie de enige vijfsterrenrating van Morningstar kreeg. Maar de originaliteit van het product zit ook in de selectie van de thema's, want de beheerders kiezen tussen 6 en 8 thema's die het grootste potentieel bieden, en beleggen in directe lijnen met ongeveer 40 individuele aandelen per thema.

Nog origineler is dat de voor het fonds gekozen thema's niet systematisch afkomstig zijn uit het tiental thematische fondsen dat door de Duitse beheerder wordt aangeboden, en in de loop van de tijd kunnen veranderen. Zij moeten echter deel uitmaken van de vier vastgestelde grote megatrends: sociale en demografische veranderingen, schaarse natuurlijke hulpbronnen, technologische innovatie en verstedelijking.

De zeven thema's die momenteel in de portefeuille zitten (vanaf 2021) zijn slimme machines, infrastructuur, nieuwe energiebronnen, huisdieren, gezondheidstechnologieën, digitale economie en water- en grondzuivering. Onder de langjarige trends van het fonds vinden we bijvoorbeeld de auto van de toekomst (2017 tot 2018), onderwijs (van 2020 tot 2021) of artificiële intelligentie (van 2017 tot 2021).

Gelijke weging

Thematics Meta ten slotte is het meest recente van de multithematische fondsen, met als doel rechtstreeks en in gelijke mate te beleggen in alle thematische strategieën die de Parijse beheerder voorstelt. De verschillende posities worden maandelijks geherbalanceerd, met een mix van een meer defensief profiel voor de watersector en een meer cyclisch profiel voor robotica, wat een gediversifieerd risicoprofiel oplevert voor dit product, dat niettemin de grootste daling kende in 2022, alvorens de sterkste opleving te laten optekenen sinds begin 2023.