T. Rowe Price: Vijf beleggingstrends en -ideeën voor de komende 12 maanden

- Hoewel de rendementen in 2023 naar verwachting voor de meeste beleggers niet zo teleurstellend zullen zijn als in 2022, blijven onzekerheid en volatiliteit op de markten aanwezig.
- Vijf trends domineren de markten de komende 12 maanden: (1) inflatie, (2) monetair beleid, (3) recessie, (4) onzekerheid en (5) beleggingskansen. Voor elke trend draagt T. Rowe Price een aantal beleggingsideeën aan.

Yoram Lustig en Michael Walsh, multi-asset specialisten bij T. Rowe Price verwachten meer veranderingen in dit jaar naarmate het nieuwe marktregime volwassen wordt en een volgende fase ingaat. De inflatie zal waarschijnlijk op hogere niveaus blijven hangen, maar in de loop van de tijd toch afnemen. Met de inflatie boven hun doelstelling zullen veel centrale banken de rente mogelijk voor langere tijd hoog moeten houden. Hoewel een draai naar monetaire verruiming misschien nog niet in zich is, nadert deze verkrappingscyclus wel zijn hoogtepunt.

De wereldeconomie zal waarschijnlijk blijven vertragen. Het is nog onduidelijk of grote economieën in een recessie zullen afglijden of deze kunnen vermijden. Bovendien omvatten geopolitieke risico's de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de impact van de heropening na COVID en de centralisatie van de macht in China en de politieke polarisatie in de VS in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Voeg daarbij de recente druk in de Amerikaanse en Europese banksector, en deze zorgen zullen een grote impact blijven hebben op het sentiment en de richting van de markten, wat bijdraagt aan mer onzekerheid. Zoveel verandering betekent dat de volatiliteit hoog kan blijven, wat zowel risico's als kansen biedt.

Lustig en Walsh hebben vijf belangrijke trends geïdentificeerd waarvan zij geloven dat ze de prestaties van markten in de komende 12 maanden en daarna zullen stimuleren:

1) Inflatie: naar 2%

Na een stijging naar het hoogste niveau in 2022, zal de inflatie in 2023 waarschijnlijk afnemen. Het is de taak van centrale banken om de inflatie te beheersen; de Amerikaanse Federal Reserve heeft bijvoorbeeld een expliciete inflatiedoelstelling van 2%. De inflatie in de VS en Europa zal naar verwachting afnemen in 2023 vanwege de afnemende druk aan de aanbodzijde (normalisatie van toeleveringsketens, lagere energie- en grondstoffenprijzen), het verlichten van de druk aan de vraagzijde (normalisatie van de vraag na de pandemie), basiseffecten (prijzen worden vergeleken met reeds hoge prijzen een jaar geleden) en uiteindelijk de impact van een krapper monetair beleid dat met een vertraging in de economie doorwerkt.

De loop van de inflatie in 2023 zal waarschijnlijk grillig zijn. Als China heropent, kan daar de inflatie stijgen zoals in andere grote economieën na de pandemie. De kerninflatie – exclusief volatiele voedsel- en energieprijzen – is nog niet zo snel gedaald als de hoofdmaatstaf. De inflatie is verschoven van goederen naar diensten. Zolang de arbeidsmarkten krap blijven, blijft het risico bestaan dat de dalende inflatietrend kan stagneren of omkeren.

Beleggingsidee #1

- Breng beleggingen die het goed moeten doen in een desinflatoire omgeving in balans met beleggingen die niet te slecht presteren als de inflatie aanhoudt.
- Neem beleggingen op die het goed doen in een inflatoire omgeving en niet te slecht presteren als de inflatie daalt.

Inflatie amerika

2) Monetair beleid: langer hogere rente

De monetaire verkrapping zal in 2023 een hoogtepunt bereiken. Totdat ze een overwinning kunnen uitroepen in de strijd tegen inflatie, zullen centrale banken waarschijnlijk de beleidsrentes in de verkrappingszone houden. Het goede nieuws is dat de markten niet de steile verkrapping van de financiële omstandigheden in 2022 moeten ondergaan, omdat centrale banken de renteverhogingen pauzeren als de desinflatie gestalte krijgt. Er blijven echter nog veel belangrijke vragen over. Zal de Amerikaanse inflatie terugvallen naar de doelstelling van 2% of stoppen op een hoger niveau? Wat zullen centrale banken doen als de inflatie in plaats daarvan stopt bij ongeveer 4%? Zullen economieën afglijden naar een recessie, waardoor een beleidsdraai van verkrapping naar versoepeling wordt geforceerd? Zal kwantitatieve verkrapping de liquiditeit van de vastrentende markten wegzuigen? Zal de 'centrale bank' een comeback maken?

Monetair beleid is sinds de wereldwijde financiële crisis essentieel voor markten, waardoor beleggingen in aandelen mogelijk zijn met de impliciete veiligheid van een centrale bank. Beleggers moeten zich aanpassen aan de nieuwe realiteit van beleidsmakers die zich richten op het bestrijden van inflatie, niet op het kalmeren van markten.

Beleggingsidee #2

Diversifiëring in wereldwijde obligaties kan gunstig zijn als het monetaire beleid in verschillende tempo’s versoepelt. In een volatiele omgeving waarin centrale banken hun obligaties verkopen, kan het handhaven van liquiditeit in portefeuilles een voordeel zijn.

Centrale banken rentes

3) Recessie: ontweken of vertraagd?

Recessie in 2023 blijft een risico maar ook een kans.

Hoewel de wereldeconomie 2023 redelijk is begonnen, is het winnen van de strijd tegen inflatie zonder recessie zeldzaam. Hoewel niemand de economische groei buitensporig wil vertragen, moeten centrale banken economieën mogelijk in een recessie duwen om de inflatie te temmen. Dat gezegd hebbende, zijn de oververhitte arbeidsmarkten in de VS en Europa een belangrijk obstakel op weg naar een recessie. Historisch gezien zijn de VS nooit in een recessie beland zonder zwakte op de arbeidsmarkt. Een wereldwijde recessie – of een economische vertraging – is nog steeds een risico in 2023. Recessie maakt echter ook deel uit van de conjunctuurcyclus en een tijdelijke vertraging brengt ook kansen met zich mee. Het zuivert de markt van zwakkere bedrijven met sterkere bedrijven die overleven, wat leidt tot een redelijkere allocatie van kapitaal. Aandelenmarkten hebben de neiging om te stijgen voordat de recessie voorbij is, omdat ze het daaropvolgende herstel inprijzen.

Beleggingsidee #3

- Neem beleggingen in de portfolio op die het goed doen in een recessie.
- Recessie is niet per se slecht nieuws, tenzij er iets systemisch kapot gaat. Aandelenmarkten hebben de neiging om halverwege de recessie te rallyen, als ze het uiteindelijke herstel beginnen in te prijzen. Bedrijven die de recessie overleven kunnen er sterker uitkomen.

Leading indicators amerika

4) Onzekerheid: een wereld in revolutie

Geopolitieke gebeurtenissen, gepolariseerde politiek en voortdurende verandering creëren onzekerheid.

De wereld bevindt zich midden in een aantal langdurige omwentelingen: de voortdurende informatierevolutie, de groene revolutie en de revolutie van werken op afstand. Overgangen tussen regimes betekenen aanpassing, en aanpassing brengt onzekerheid met zich mee. Op dit moment voelt het alsof de wereld beladen is met nog meer verontrustende gebeurtenissen dan normaal. Enkele hoogtepunten zijn de oorlog in Oekraïne die voortwoedt; de heropening van China maakt golven over de hele wereld; het Amerikaanse schuldenplafond betekent een patstelling tussen Republikeinen en Democraten; en de spanningen tussen China en de VS die verder escaleren. Dit zijn de bekende onbekenden, terwijl onbekende onbekenden nieuwe zwarte zwanen kunnen brengen.

Wanneer geopolitieke gebeurtenissen het sentiment stimuleren, kunnen markten schommelen tussen risk‐on en risk‐off, waarbij logische, op fundamentale data gebaseerde beleggingen worden getest. Niettemin, beleggers hebben de neiging zich te focussen op 'wat er mis kan gaan', maar onzekerheid moet hen er ook toe aanzetten te zoeken naar 'wat goed kan gaan’.

Beleggingsidee #4

- Chinese beleggingen zijn sinds de pandemie achtergebleven door de impact van de aanhoudende lockdowns. Een heropend China heeft het potentieel om niet alleen de eigen economie te stimuleren, maar ook landen in de hele regio.
- Staatsobligaties kunnen in 2023 weer aandelenrisico beperken. Beleggers moeten echter niet vertrouwen op slechts één diversificatie.

Marktvolatiliteit

5) Beleggingskansen: Haal het meeste uit het nieuwe normaal Verandering en meer redelijke waarderingen betekenen kansen voor langetermijnbeleggers.

Na meer dan een decennium van negatieve obligatierentes en contante rentes op nul, keert de realiteit terug. Deze overgang is pijnlijk, zoals beleggers in 2022 hebben ervaren. Normalisering kan echter goed zijn. Na een bruut 2022 zijn de waarderingen redelijker. Hoewel waarderingen rechtstreeks van invloed zijn op het rendement op de lange termijn, niet op de korte termijn, betekenen lagere waarderingen vandaag hogere verwachte rendementen in de toekomst. Een thema dat met al het andere verweven is, is verandering. Sommige existentiële risico's, zoals oorlogen, klimaatverandering en sociale transformatie, creëren onzekerheid. Ze bieden echter ook kansen voor beleggers die kunnen leunen op verandering en profiteren van de verstoring daarvan.

Beleggingsidee #5

- Beleggen wanneer waarderingen redelijk zijn, heeft zich in het verleden vertaald in hogere langetermijnrendementen. Beleg, als het kan, voor de lange termijn.
- De transitie naar duurzame energie komt in een stroomversnelling. Een leefbare wereld achterlaten voor de volgende generatie is een van de grootste uitdagingen van de mensheid.

Waarderingen beleggingen