VanEck lanceert een nieuwe ETF voor de olie services sector

- • Geopolitieke spanningen maken betrouwbare energievoorziening in veel landen tot een nationaal veiligheidsvraagstuk
• Door hun lage correlatie met de bredere aandelenmarkt kunnen aandelen uit de olie services sector een diversifiërend effect hebben
• De VanEck Oil Services UCITS ETF belegt met een pure-play benadering in bedrijven die in de olie services sector actief zijn

ETF-aanbieder VanEck noteert vandaag de VanEck Oil Services UCITS ETF aan Deutsche Boerse Xetra en London Stock Exchange. Met deze nieuwe ETF (Exchange Traded Fund) kunnen beleggers blootstelling krijgen aan de grootste in de VS-genoteerde bedrijven die in de olie- en gaswinningsondersteunende sector actief zijn.

"Met geopolitieke spanningen die sinds begin 2022 de krantenkoppen domineren, is de voorziening van olie en gas opnieuw een kwestie van vitaal belang geworden voor de meeste landen in de wereld. Zo werd tijdens het conflict tussen Rusland en Oekraïne de energievoorziening ingezet als middel om politieke druk uit te oefenen", legt Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe, uit. "Als gevolg hiervan zijn fossiele brandstoffen in veel landen een kwestie van nationale veiligheid geworden, wat het belang van voorzieningszekerheid en onafhankelijkheid aantoont. Investeringen in fossiele brandstoffen maken een comeback als gevolg van hogere grondstofprijzen en aanbodtekorten. Verschillende landen hebben hun energiemix heroverwogen en meer nadruk gelegd op traditionele fossiele brandstoffen."

Het is waar dat de doelstellingen van het Akkoord van Parijs een fundamentele verandering in de energiesector teweeg zullen brengen. In deze context kunnen traditionele fossiele brandstoffen zoals olie echter helpen om de geleidelijke overgang naar een CO2-neutrale economie te maken. "Hernieuwbare energiebronnen hebben op dit moment nog een beperkte capaciteit. Ook zijn ze niet altijd beschikbaar. Zonne-energie, windenergie en waterstof zijn momenteel goed voor zo'n 5 procent van het totale energieverbruik, terwijl olie goed is voor zo'n 30 procent. Daarnaast kan gas bijdragen steenkool, een brandstof met hoge CO2-voetafdruk, uit te faseren", zegt Rozemuller.

De VanEck Oil Services UCITS ETF geeft investeerders blootstelling aan deze industrie. Door hun lage correlatie met de brede aandelenmarkt en een hoge correlatie met de olieprijs bieden aandelen van bedrijven uit de oliesector een goede mogelijkheid voor diversificatie. Het doel van de ETF is om te beleggen in pure-play bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten halen uit, of apparatuur of diensten leveren aan, de olie- en gaswinningsindustrie.

Om dit te doen volgt de ETF de MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index, die de 25 grootste en meest liquide bedrijven uit deze sector volgt die in de VS genoteerd zijn. Deze index beperkt de aandelen in de ETF zodat geen enkel bedrijf meer dan tien procent van de weging van het fonds voor zijn rekening neemt. Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten van het fonds zijn onderhevig aan de risico's die verbonden zijn met beleggen op de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot verliezen.

Bedrijfstak- of sectorconcentratierisico: Het vermogen van het fonds kan zijn geconcentreerd in een of meer sectoren of bedrijfstakken. Het fonds kan onderhevig zijn aan het risico dat politieke, economische of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder scala van sectoren en bedrijfstakken.

Olie etf vaneck