UBS AM ziet kansen in mix onshore en offshore Chinese obligaties

Is het een goed moment om weer in China te beleggen nu het groeimomentum daar aantrekt? Het China obligatieteam van vermogensbeheerder UBS AM meent van wel. Meer specifiek denk UBS AM aan een combinatie van onshore staatsobligaties en bedrijfsobligaties, legt Raymond Gui, hoofd van het obligatie portfolioteam voor Azië, uit:

“De Chinese economie kan in 2023 een sterke opleving doormaken. Volgens ons zal het land beter presteren dan Europa en de VS, aangezien die laatste twee met recessierisico's worden geconfronteerd.”

“De consumptie en de productie groeien sneller dan verwacht, en compenseren de vertraging van de export. Het aantal reizen neemt weer toe; het binnenlandse reisverkeer tijdens het Chinese nieuwjaar liet bijvoorbeeld de hoogste bezoekers- en omzetcijfers sinds de pandemie zien.”

“Ook uit de laatste PMI-gegevens voor de verwerkende industrie en de dienstensector van maart blijkt dat het herstel aan kracht wint. Het positieve traject zou de komende maanden moeten aanhouden en uiteindelijk moeten leiden tot een breed en sterk economisch herstel.”

Chinese obligaties bieden diversificatievoordeel

“Het is geen gemakkelijke periode geweest voor onshore Chinese staatsobligaties. Maar op langere termijn zijn wij positief over het diversificatievoordeel. Bovendien hebben de staatsobligaties in de afgelopen drie jaar gestage rendementen opgeleverd, in tegenstelling tot de verliezen van belangrijke tegenhangers in ontwikkelde markten.”

“In de toekomst verwachten wij geen scherpe vlucht uit Chinese onshore obligaties omdat ze aantrekkelijk blijven als carry. En omdat beleggers in de VS en Europa nog steeds veel te weinig in China beleggen, kunnen ze als nuttige diversificatie dienen dankzij de relatief stabiele rendementen en de lage correlatie met andere belangrijke wereldwijde beleggingssegmenten.”

“Een lage correlatie met vastrentende waarden en aandelen in andere regio’s van de wereld betekent dat Chinese staatsobligaties op het vasteland bestand zijn tegen hoge volatiliteit op de obligatiemarkt. De correlatie op langere termijn tussen de Amerikaanse en de Chinese onshore rente is de afgelopen vijf jaar gedaald. En in recente periodes is het verband soms bijna nul geweest.”

Vastgoedmarkt stabiliseert

“Daarnaast kan het herstel van China een belangrijke motor zijn voor de prestaties van Chinees krediet – dat wil zeggen onshore bedrijfsobligaties in renminbi en offshore bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars.”

“In de vastgoedsector bijvoorbeeld blijft het beleid de sector steunen. De maatregelen die begin dit jaar werden aangekondigd om projectontwikkelaars te helpen en de vraag naar woningen te stimuleren, hadden een stabiliserend effect. Het einde van de volatiliteit van de sector is nog niet in zicht, en een zorgvuldige risico-rendementsanalyse per ontwikkelaar blijft belangrijk, maar de recente ontwikkelingen zijn bemoedigend. Nieuwe offshore obligatie-emissies van vastgoedontwikkelaars suggereren dat de financiering van de sector terugkeert. Bepaalde Chinese bedrijfsobligaties zijn vanuit fundamenteel oogpunt goed ondersteund en kunnen dit jaar beter blijven presteren dan de rest van Azië.”

“Chinese bedrijfsobligaties - inclusief de vastgoedsector - namen onlangs een adempauze na een sterke rally sinds november vorig jaar. De recessiescenario's in Europa en de VS kunnen meer volatiliteit in de credit spreads veroorzaken. Maar als het tot een diepe recessie komt, kan een rally in Amerikaanse staatsobligaties de toename van de credit spreads gedeeltelijk afzwakken, vooral bij investment grade.”

“Wij blijven positief over Chinese bedrijfsobligaties, met name voor sectoren die kunnen profiteren van de economische heropening van China. Naast vastgoed zijn dat technologie, financiële instellingen, consumentengoederen en Macau gaming-obligaties.”

Flexibele allocatie

“Samengevat zien wij kansen in zowel onshore Chinese staatsobligaties in de renminbi als onshore bedrijfsobligaties in deze valuta en offshore in dollars. Aangezien de activaklassen vaak een omgekeerde relatie hebben, kan een flexibele allocatie tussen beide zinvol zijn.”