Nuveen: Licht op groen voor EM-beleggers

De op stapel staande rentepauze in de VS is goed voor opkomende landen (EM). De dollar zakt nog verder in waarde ten opzichte van EM-valuta waardoor de landen hun buitenlandse schulden makkelijker kunnen betalen. Saira Malik, CIO van de Amerikaanse vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder Nuveen, houdt China nauwlettend in de gaten omdat die markt goed is voor een derde van de MSCI EM-index. Malik is voorzichtig optimistisch over het koersverloop van Chinese beursfondsen. In maart kwam de Chinese PMI-index voor de dienstensector uit op 58,2 - het hoogste niveau sinds mei 2011. Daarentegen ging het niet zo goed met de Chinese maakindustrie omdat de exportvraag naar consumentenproducten afnam. Daarnaast is China nog altijd verwikkeld in geopolitieke en handelsspanningen met de VS, al moet dit volgens Malik momenteel vooral worden bestempeld als ruis op de Chinese groeilijn.

Nuveen richt zich momenteel vooral op Brazilië en Mexico. Die landen zien de inflatie fors dalen. In Brazilië bedraagt de rente momenteel 13,5%, maar door de dalende inflatie zal de centrale bank de rente vermoedelijk eerder dan later verlagen, zo verwacht Malik. “Dit zou een sterke rally op de aandelenmarkten kunnen ontketenen. Voor Mexico geldt hetzelfde. Normaliter trekt dat land zich op aan het Fed-beleid, maar de kans is nu vrij reëel dat de Mexicanen besluiten om de rente eerder te verlagen dan de Amerikanen.”

Malik denkt dat beleggers in bepaalde EM-obligaties snel worden beloond voor hun geduld. “Net als bij EM-aandelen dragen de verwachte renteverlagingen bij tot aanzienlijke rendementen op fixed income uit opkomende markten. Vooralsnog wijst alles in de goede richting en staat het licht op groen.”