Columbia Threadneedle: Risico's voor de volksgezondheid zijn ook belangrijk voor beleggers

Covid-19 legde het belang van volksgezondheid als beleggingsthema bloot, en nu de pandemie steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, zijn er nog altijd redenen tot bezorgdheid. Dat zeggen experts van vermogensbeheerder Columbia Threadneelde in het rapport ‘Health Matters – the importance of public health for investors’. Dit maakt dat de risico’s voor de volksgezondheid ook voor beleggers een belangrijke verantwoordelijkheid is, vinden de experts. Reden waarom beleggers het thema moeten opnemen in hun bredere ESG-beleggingsstrategieën.

Columbia Threadneedle benoemt een drie sectoren waar beleggers een verschil kunnen maken:

1. Voedingsbedrijven en retailers spelen een belangrijke rol bij het positief beïnvloeden van de gezondheid van consumenten door middel van voedzame en betaalbare levensmiddelen. Een aandeelhouder kan bedrijven stimuleren om transparant te zijn en te rapporteren over de voedingsprofielen van hun producten. Beleggers kunnen deze bedrijven ook aanzetten tot ambitieuze langetermijndoelen voor gezonde en betaalbare drank- en voeding.
2. Lucht- en watervervuiling, klimaatverandering en antimicrobiële resistentie zijn op dit moment belangrijke risico's voor de volksgezondheid en dus ook voor beleggers. Aandeelhouders moeten via engagement in farmaceutische, diergeneeskundige, landbouw- en voedselretailsectoren deze thema’s aan de kaak stellen.
3. Factoren zoals (stedelijke) bevolkingsgroei, intensivering van de veeteelt, klimaatverandering en ontbossing zijn oorzaken van de toenemende kwetsbaarheid voor infectieziekten. De kans is dus groot dat ‘zoönose’, infecties die overspringen van dier op mens, zoals COVID-19, vaker zullen voor komen. Het belang van een goede voorbereiding op toekomstige pandemieën kan door beleggers worden stimuleert.

Beleggers kunnen een belangrijke bijdrage leveren door bijvoorbeeld te beleggen in bedrijven die zich bezighouden met diagnostiek, het verbeteren van de gezondheidzorg tegen lagere kosten en in betaalbare verzekeringen.