Capital Group verwacht lichte recessie dit jaar, en daarna sterk herstel

De wereldeconomie is er de afgelopen maanden in geslaagd een recessie te vermijden, dankzij de veerkracht van de consument, het herstel van de reissector en de heropening van de Chinese economie.

Dat zal in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk veranderen, zegt Jared Franz, econoom bij Capital Group. Hij verwacht een milde recessie door de combinatie van een hoge rente, een hoge inflatie en een crisis in de banksector.

“Ik denk dat de wereldeconomie over het hele jaar met ongeveer 1% zal krimpen”, legt Franz uit. “In 2024 kan dan een vrij stevige groei volgen, gedreven door een sterke consumptie en mogelijk lagere rentes in de VS en Europa.”

Veel economische indicatoren wijzen inderdaad op een recessie in de Verenigde Staten, met voorop de omgekeerde rentecurve. Dat gebeurt wanneer de rente op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties hoger is dan de rente op langlopende obligaties, wat aangeeft dat beleggers moeilijke economische tijden verwachten.

Opgesplitst per regio denkt het macro-economische onderzoeksteam van Capital Group dat de economie in de VS met 1% kan krimpen, dat Europa vlak tot licht negatief blijft en dat China met 2% tot 3% kan groeien. Deze schattingen van Capital Group liggen iets onder de consensus, vooral omdat de inflatie hoger zou kunnen blijven dan verwacht.

Inflatie minder zwaar, maar blijft hoog

Toch vertoont de inflatie al een neerwaartse trend in de VS, Europa en veel andere markten. Dat is grotendeels te danken aan lagere energieprijzen, minder verstoringen in de toeleveringsketen en de agressieve renteverhogingen door de centrale banken. In rentegevoelige sectoren, zoals de woningbouw, zijn de prijzen al aan het dalen. De renteverhogingen hebben ook een crisis in de banksector veroorzaakt en bijgedragen aan de ondergang van Silicon Valley Bank en Signature Bank. In Europa sloeg de besmetting over naar Credit Suisse, dat bijna instortte voordat UBS ermee instemde de bank te kopen voor meer dan $ 3 miljard.

De volgende dominosteen die zou kunnen vallen, is commercieel vastgoed. De leegstand van kantoren neemt toe naarmate meer bedrijven thuiswerk omarmen. Tegelijkertijd is het moeilijker om leningen voor commercieel vastgoed (CRE) te herfinancieren die afgesloten werden toen de rentes veel lager waren. Dat kan een bedreiging vormen voor banken met een grote blootstelling aan CRE-leningen.

Einde van renteverhogingen in Amerika

Gezien deze risico's zijn de rentevooruitzichten drastisch veranderd sinds maart dit jaar, toen de bankencrisis begon. Beleggers denken niet langer dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente zo ver of zo snel zal verhogen als eerder werd verwacht. “Dit was een van de meest agressieve verkrappingscampagnes in de geschiedenis, en moest wel gevolgen krijgen. De verstoringen die we zien op de financiële markten duiden op een pijnlijke nieuwe fase voor de Fed”, zegt portefeuillebeheerder Pramod Atluri. “De episode heeft duidelijk een aantal kwetsbaarheden blootgelegd en als gevolg daarvan denk ik dat we het einde naderen van deze renteverhogingscyclus.” De Europese Centrale Bank heeft haar renteverhogingscampagne ook vertraagd - van een eerdere verhoging met 50 basispunten naar 25 basispunten tijdens de beleidsvergadering van 4 mei. Tot nu toe hebben ECB-functionarissen geen bereidheid getoond om te pauzeren, aangezien de inflatie in Europa aanzienlijk hoger is dan in de Verenigde Staten.

Lastig parket voor centrale banken

Maar zelfs in de VS ligt de stijging van de consumentenprijzen nog steeds ruim boven de Fed-doelstelling van 2%. Zullen de Fed en andere centrale banken bereid zijn om de inflatie een tijdje te laten oplopen? Of zullen ze besluiten dat het beter is om de rente hoger te houden dan de markt verwacht?

“Centraal bankiers bevinden zich in een lastig parket”, zegt Franz. “Maar volgens mij zal de Fed haar renteverhogingen pauzeren om eerst de schade van de bankencrisis te evalueren. Tegen het einde van het jaar kan ze misschien beginnen met het verlagen van de rente.”