Baillie Gifford: Investeren in een duurzame toekomst - bedrijven die klimaatverandering aanpakken

- Bedrijven die met innovatieve oplossingen klimaatverandering aanpakken, kunnen aanzienlijke langetermijnrendementen genereren.
- Deere, Joby Aviation, Northvolt en Ørsted behoren tot de pioniers op het gebied van decarbonisatie.
- Baillie Gifford’s Positive Change Fund belegt in dergelijke innovatieve bedrijven, omdat ze het potentieel hebben om aanzienlijke maatschappelijke en economische waarde te creëren.

Het oorzakelijk verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering is duidelijk. Als we kijken naar de bron van de broeikasgassen-uitstoot dan komt het overgrote deel voort uit energieverbruik (73 procent). Als ook de uitstoot van de landbouw wordt meegerekend dan wordt de uitstoot meer dan 90 procent. Daarom is het volgens Lee Qian, Investment Manager bij Baillie Gifford, essentieel om ons energiesysteem te decarboniseren om klimaatverandering aan te pakken.

Qian meent dat vier acties ondernomen moeten worden:

- Elektrificeer het energieverbruik zoveel mogelijk: transport, verwarming en andere toepassingen.
- Produceer elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen. Dit houdt in dat zonne- en windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen sneller moeten worden uitgebouwd en dat er moet worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet om meer intermitterende elektriciteitsopwekking en een grotere vraag naar elektriciteit aan te kunnen. - Decarboniseer bedrijfssectoren die moeilijk te verduurzamen zijn door efficiëntieverbeteringen, afvalvermindering en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Schaal hoogwaardige koolstofverwijderingsprojecten op om het overschot aan CO2 te verwijderen.

Elektrificatie

Het trage tempo waarin elektrificatie tot nu toe verloopt, toont nog eens aan dat elektriciteit twee grote beperkingen heeft: het is niet goed geschikt voor toepassingen die energie in hoge-dichtheidsvormen vereisen en het is minder economisch voor processen die hoge temperaturen bij nodig zijn. Gelukkig helpen technologische ontwikkelingen om beide beperkingen aan te pakken, waardoor de elektrificatie in de komende decennia zal versnellen.

Goedkopere en betere batterijen helpen om de eerste beperking aan te pakken en maken de elektrificatie van transport mogelijk. Tesla is een pionier op het gebied van elektrische voertuigen. Sinds de lancering van de oorspronkelijke Tesla Roadster heeft Tesla door innovatie en schaalvergroting gestaag de kosten van elektrische voertuigen verlaagd. Het tempo van kostendaling vormt de basis van het concurrentievoordeel van Tesla en is essentieel voor het verbeteren van de betaalbaarheid van elektrische voertuigen. Tesla leverde in 2022 1,3 miljoen elektrische voertuigen en heeft als langetermijndoelstelling om 20 miljoen elektrische voertuigen per jaar te produceren.

Qian: "Wegtransport is verantwoordelijk voor 12 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als we het wegtransport volledig elektrificeren en ervoor zorgen dat de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zou dit zes miljard ton koolstofdioxide-equivalent (CO2e) per jaar kunnen vermijden, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Noord-Amerika."

Elektrificatie is ook letterlijk aan het opstijgen. Het Amerikaanse Joby Aviation leidt de ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe vorm van transport, elektrische verticale start en landing (eVTOL). Het vliegtuig van Joby heeft een bereik van maximaal 240 kilometer en een topsnelheid van 320 km/u. Het bedrijf werkt aan certificering door de Federal Aviation Administration (FAA) om het vliegtuig te certificeren voor commercieel passagiersgebruik en heeft samengewerkt met Delta, ANA en anderen om dit concept te realiseren.

Een reeks innovaties is nodig om de tweede beperking van elektriciteit aan te pakken. Bijvoorbeeld, het Australische bedrijf Calix ontwikkelt een nieuw soort oven die mineralen kan verhitten tot 950°C met behulp van elektriciteit. Deze technologie kan helpen om sectoren zoals kalk- en cementproductie te decarboniseren, die tot nu toe afhankelijk waren van fossiele brandstoffen voor verwarming.

Hernieuwbare energieopwekking en het elektriciteitsnetwerk

Sinds 2010 is het aandeel van de wereldwijde elektriciteitsopwekking uit zonne- en windenergie vervijfvoudigd, van 2 procent naar 10 procent. Het Deense Ørsted speelt een belangrijke rol in de uitbreiding van hernieuwbare energieopwekking. Het bedrijf is wereldleider in offshore windenergie na het pionieren in deze sector aan het begin van de 21e eeuw. Het is ook een belangrijke ontwikkelaar van onshore wind- en zonneprojecten en investeert in nieuwe technologieën zoals groene waterstof.

Qian: "Naarmate er meer zonne- en windenergie in de opwekkingsmix komen, moeten we meer investeren in onze elektriciteitsnetwerken om het probleem van de fluctuerende elektriciteitsproductie te overwinnen. Energieopslag zal een belangrijke rol spelen. Energieopslag slaat overtollige elektriciteit op en helpt de stabiliteit van het netwerk te behouden door middel van frequentiebeheer en synthetische inertie. Tesla en Northvolt zijn twee bedrijven die op dit gebied actief zijn. Tesla is een toonaangevende leverancier van stationaire energieopslagsystemen en software, met een jaarlijkse inzet van 6,5 gigawattuur (GWh) in 2022. Northvolt bouwt de batterijproductiecapaciteit van Europa uit, met nadruk op duurzaamheid door het gebruik van hernieuwbare energie en recycling."

Sectoren met moeilijk te verminderen uitstoot

Landbouw is verantwoordelijk voor 20 tot 25 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het verduurzamen van de voedselproductie is een complexe uitdaging die meerdere oplossingen vereist. Deere draagt hieraan bij met zijn precisielandbouwoplossingen. Precisielandbouw maakt gebruik van digitale technologieën om boeren te helpen hogere opbrengsten te behalen en tegelijkertijd het gebruik van pesticiden en kunstmest te verminderen. De See & Spray-technologie van Deere maakt bijvoorbeeld gebruik van computervisie en machinaal leren om in real time onkruid van gewassen te onderscheiden. Sproeiers richten zich vervolgens alleen op het onkruid, waardoor het gebruik van herbiciden met meer dan tweederde wordt teruggedrongen.

De bouwsector is een bedrijfstak waarin verduurzaming moeizaam op gang komt. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 38 procent van de energie- en procesgerelateerde broeikasgasemissies wereldwijd. Qian: "De bouwsector is een van de traagste op het gebied van digitalisering. Als gevolg hiervan wordt een aanzienlijk deel van de projecten te laat voltooid en gaat 10 procent van de materialen die in de bouw worden gebruikt, verloren. Autodesk verandert dit. Het bedrijf is de toonaangevende softwareleverancier voor de architectuur-, engineering- en bouwsector. In de afgelopen jaren heeft het een reeks producten gelanceerd die helpen de efficiëntie in de bouwsector te verbeteren."

Koolstofverwijdering

Qian: "Om onze kansen op het beperken van de wereldwijde opwarming tot 1,5 graad Celsius te maximaliseren, moet de wereld de uitstoot op ongekende snelheid verminderen en bovendien historische CO2-uitstoot uit de atmosfeer verwijderen. Hoewel op natuur gebaseerde oplossingen zoals bodembeheer en herbebossing een rol zullen spelen, is er steeds meer consensus dat technische oplossingen de natuurlijke oplossingen zullen aanvullen door te zorgen voor langdurige en controleerbare koolstofverwijdering."

Climeworks is een leider op het gebied van directe luchtafvang (DAC). In 2021 lanceerde het bedrijf Orca, 's werelds grootste operationele DAC- en opslagfaciliteit, in IJsland. Het werkte samen met bedrijven zoals Microsoft, BCG, UBS en Swiss Re. Climeworks is nu bezig met de bouw van zijn volgende faciliteit, Mammoth, die, indien operationeel, een jaarlijkse nominale capaciteit van maximaal 36.000 ton zal hebben. Climeworks zal daar niet stoppen. Het bedrijf heeft de ambitie om tegen 2030 1 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer te halen en tegen 2050 een gigaton-capaciteit te bereiken.

Baillie Gifford Positive Change Fund belegt in innovatieve bedrijven

Klimaatverandering is een urgente uitdaging die de samenleving moet aanpakken. De taak lijkt misschien ontmoedigend, maar er zijn redenen voor optimisme. Technologische vooruitgang en vindingrijkheid zullen oplossingen mogelijk maken die we ons op dit moment niet kunnen voorstellen.

Qian: "Als beheerders van het Baillie Gifford Positive Change Fund zullen we naar deze oplossingen zoeken. We zullen ons onderzoek op dit gebied verdiepen, veelbelovende innovaties en kansen vinden die de investering van onze aandeelhouders waard zijn. We geloven dat bedrijven die zich bezighouden met klimaatverandering enorme maatschappelijke en economische waarde kunnen creëren in de komende decennia."