BNP Paribas: Groene kansen in grijs vastgoed

Het aantal beleggers dat bij voorkeur investeert in vastgoed dat volgens ESG-normen is ontwikkeld groeit snel. Het betreft investeringen in een aantrekkelijkere leefomgeving met een kleinere ecologische impact. Vaak heeft kantoorvastgoed dat voldoet aan deze standaard een hoger kwaliteitsniveau, een lager risicoprofiel en relatief gezien hogere huuropbrengsten. Deze combinatie van eigenschappen biedt op langere termijn zekerheid, iets waar investeerders juist op dit moment naar op zoek zijn.

Toekomstbestendig vastgoed houdt naast strengere wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid ook rekening met de veranderende vraag van gebruikers. Werknemers zijn na corona nadrukkelijker op zoek naar een gezonde en duurzame werkomgeving die zich onderscheidt van de thuiswerkplek. Door deze maatschappelijke en sociale verandering levert duurzaam vastgoed op verschillende vlakken bovenop zekerheid ook een beter (indirect) rendement. Het verkleint de CO2-voetafdruk van beleggingsportfolio’s, geeft in tijden van volatiele energieprijzen grip op energieverbruik en biedt concurrentievoordeel in de strijd om talent.

Voor de bouw van nieuwe projecten is deze boodschap geland. Donkergroen vastgoed is de norm bij nieuwe aanbestedingen. Maar op korte termijn is er nog een wereld te winnen bij bestaande kantoren. Uit recent onderzoek van de toezichthouder Omgevingsdienst NZKG blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in Groot-Amsterdam lager scoort dan energielabel ‘C’ of helemaal geen label heeft. Van de gebouwen zonder label scoort naar verwachting 30 tot 50 procent een onvoldoende. Zelfs op de Amsterdamse Zuidas zit nog altijd 20 procent van de kantoren onder energielabel C, terwijl deze sinds 2023 officieel geldt als een verplichting.

De verduurzaming en herinrichting van een kantoor kan de waardering een nieuwe impuls geven. De werkplek is meer dan voorheen gericht op het samenkomen met collega’s, het versterken van de cohesie en het stimuleren van creativiteit. Investeringen in bestaand vastgoed bieden dan ook uitkomst in een periode waarin het ontwikkelen van nieuwe kantoren uitdagend is door de hoge (financierings-)kosten.

Rick Niemeijer, CEO BNP Paribas Real Estate Nederland: “De energietransitie vraagt niet alleen om vergezichten of een radicaal nieuw perspectief op vastgoed. Juist haalbare initiatieven die tastbaar zijn en snel resultaat boeken zijn essentieel om het nut van investeren in duurzaamheid voor iedereen inzichtelijk en haalbaar te maken. Door verouderde kantoorpanden aan te pakken vergroot je draagvlak voor de transitie en ervaren meer mensen de voordelen.

Een gezonde en groene omgeving vergroot het werkplezier, vermindert uitval en draagt bij aan innovatie. Verduurzaming is niet langer een verplichting, het is een 'must-have' voor werknemersbetrokkenheid. Dit zien we terug. Bij aanbestedingen is het overtreffen van duurzaamheidsnormen een sterk wapen in de concurrentiestrijd tussen projectontwikkelaars. Toekomstbestendig kantoorvastgoed moet daarnaast een unieke ervaring bieden die thuis niet kan worden nagebootst. Veel werkgevers vinden het lastig om de bezettingsgraad te optimaliseren. Door de kantooromgeving aantrekkelijker en op maat te maken kunnen bedrijven inspelen op de behoeften van de werknemers. Het is een uithangbord van het bedrijf en geeft uitdrukking aan de bedrijfscultuur.”