Fidelity: Een te hoge druk op de krediet-ketel

De druk op de stabiliteit van het financiële systeem loopt op nu banken steeds strengere kredietvoorwaarden hanteren. Dat blijkt uit de wekelijkse grafiek van Fidelity.

De grafiek laat zien dat de vraag naar door banken verstrekte leningen in zowel de Verenigde Staten als de eurozone het afgelopen jaar sneller steeg dan tijdens eerdere grote crises. Toch schieten de Amerikaanse beurzen door de AI-hype omhoog. De experts van Fidelity vragen zich af hoelang beleggers deze marktfundamentals blijven negeren.

Volgens de experts is er namelijk sprake van uitstel van executie. Ze noemen het ophogen van het schuldenplafond door de Amerikaanse overheid en de verslechtering van de financiële gezondheid van banken als gevolg van de monetaire verkrapping door de Fed als belangrijkste oorzaken. “Het aantal verstrekte leningen blijft dalen en het aantal faillissementsaanvragen groeit. Daarnaast zullen banken elkaar stevig gaan beconcurreren om de overige deposito's binnen te halen.”

Europese leningen