Candriam’s Mid-Year Outlook - Vermogensallocatie: Minder risicovolle alternatieven voor aandelen

- Aandelen hebben het "zachte landing"-scenario al ingeprijsd, waardoor er weinig ruimte is voor een verdere opleving.
- Er zijn enkele interessante alternatieven voor aandelen die carry bieden, met name Europese investment-grade bedrijfsobligaties en schuldpapier van opkomende markten.
- Om risico's af te dekken, geeft Candriam de voorkeur aan JPY en goud.

AMSTERDAM, 13 juli 2023 - De beter dan verwachte groei-/inflatiemix stimuleerde de markten in de eerste helft van het jaar. De financiële markten houden nu rekening met een "zachte landing"-scenario. Candriam denkt dat het risico voor de tweede helft van het jaar asymmetrischer is naar de neerwaartse zijde. Het restrictieve monetaire beleid zal zich blijven verspreiden over de economieën van de ontwikkelde landen en de inflatie zal waarschijnlijk slechts geleidelijk afnemen. Candriam is voorzichtig met aandelen in ontwikkelde landen en geeft de voorkeur aan aandelen uit opkomende landen. Candriam positioneert zich in de carry-activa die waarschijnlijk het meest zullen profiteren van de huidige cyclus, zoals hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties en schuldpapier van opkomende markten, stelt Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset bij Candriam.

Obligaties: profiteren van diversificatie en de carry trade

Beleggers waren misschien positief verrast in de eerste helft van het jaar, want eind 2022 was het sentiment extreem negatief. Na de rally in de eerste helft van het jaar is het sentiment nu veel positiever, waarbij de consensus nu uitgaat van een "zachte landing" van de Amerikaanse economie en geen stijging van de inflatie in de komende maanden. Volgens Candriam is het risico nu veel asymmetrischer naar de neerwaartse zijde. Positieve verrassingen kunnen plaatsmaken voor teleurstellingen: hogere eindrente van de Fed en/of de ECB, sterkere vertraging in ontwikkelde economieën, onderliggende inflatie die veerkrachtiger is dan verwacht, etc.

Candriam is daarom voorzichtiger met aandelen in ontwikkelde landen en positioneert zich voor een economische vertraging door de voorkeur te geven aan defensieve sectoren (gezondheidszorg, niet- cyclische consumptie). Tegen deze achtergrond geeft zij de voorkeur aan staatsobligaties en hoogwaardige kredieten als bronnen van carry. Candriam kiest er ook voor om haar blootstelling aan opkomende landen (schuldpapier en aandelen) te behouden om te profiteren van de desynchronisatie van hun cycli.

Op de obligatiemarkt herwint de beleggingsklasse zijn geloofwaardigheid met een terugkeer naar diversificatie en carry. Candriam heeft een voorkeur voor een lange duratie en is overwogen in Europese credits van hoge kwaliteit, die een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel bieden.

Aandelen: De besten lijken al aan boord

Wat aandelen betreft, lijkt de markt, ondanks relatief gunstige economische omstandigheden (een zachte landing voor de economie), in een tunnel te zitten met een beperkt stijgingspotentieel. Candriam is overwogen in opkomende markten, neutraal in de Verenigde Staten en onderwogen in de eurozone.

Candriam neemt een neutrale houding aan ten opzichte van aandelen. Ondanks een positieve groei-inflatiemix die voor 2023 en 2024 wordt voorspeld, lijkt het de vermogensbeheerder dat dit goede nieuws al is verwerkt in de opleving van de markt in de ontwikkelde landen. De waarderingen zijn relatief hoog, vooral voor de Verenigde Staten, waar de waarderingen in het 87% percentiel liggen over een periode van 20 jaar, wat niet in lijn is met de verwachtingen gezien de huidige inflatie en reële rente. Bovendien omvatten de winstgroeiprognoses voor de VS en Europa de verwachtingen van Candriam van een positieve economische groei voor 2023 en 2024, waardoor er weinig foutmarge is.

Goud en de yen als veilige havens

Het einde van de monetaire verkrappingscyclus van de Federal Reserve zet Candriam ertoe aan om zich te positioneren in valuta's die niet tot de USD behoren. De vermogensbeheerder is ook positief over de Japanse yen en goud, die een afdekking vormen in het geval van hernieuwde marktstress.

Met het einde van de monetaire verkrapping in de VS en een lagere relatieve groei in Europa en de opkomende landen in 2024, geeft Candriam de voorkeur aan valuta's die niet gelinkt zijn aan de USD in de portefeuille, met name opkomende valuta's via blootstelling aan lokale opkomende schulden.

Candriam is ook gepositioneerd in veilige havens zoals goud en de yen. De laatste zou ook kunnen profiteren van het mogelijke einde van het proces van de BOJ om de rentecurve te controleren, gezien de recente inflatiecijfers boven de doelstellingen van de Japanse centrale bank.