AXA IM: Langlopende en kredietwaardige obligaties nu het aantrekkelijkst

In het huidige onzekere beleggingsklimaat zijn obligaties met een langere looptijd en kredietwaardige bedrijfsobligaties het aantrekkelijkst, nu centrale banken de rentes nog aan het verhogen zijn. Dat stelt Martin Sanders, Head of Pension Investments bij vermogensbeheerder AXA Investment Managers (AXA IM).

Sanders merkt op dat centrale banken in de VS en Europa aan hebben gegeven dat ze de huidige cyclus van renteverhogingen in hun strijd tegen de hardnekkig hoge kerninflatie, niet snel zullen staken. “De kerninflatie zal naar verwachting dalen, maar het is niet vanzelfsprekend - of zelfs maar waarschijnlijk - dat de kernprijzen, die de meer volatiele elementen weglaten, net zo snel zullen dalen als de algemene cijfers.”

Volgens AXA IM vertraagt de wereldwijde economische groei van 3,4% in 2022 tot 2,7% in 2023 en van 3,6% in de eurozone tot 0,4%. “Het is momenteel onduidelijk of recessies kunnen worden vermeden terwijl wordt geprobeerd de inflatie de kop in te drukken”, stelt Sanders.

Op de langere termijn zal een tragere groei leiden tot lagere winstmarges en lagere aandelenkoersen en zou dit ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen drukken, schrijft Sanders. “Als het huidige klimaat zich ontwikkelt tot een stagflatiescenario, met een loon-prijsspiraal en dalende winstmarges, dan zullen de dekkingsgraden van pensioenfondsen en de koopkracht van gepensioneerden hard worden getroffen. Het is een scenario waartegen pensioenfondsen zich zouden kunnen beschermen, maar niet tegen elke prijs.”

Risicovollere en illiquide assets zijn volgens Sanders momenteel niet in trek bij pensioenfondsen. “Toch alloceren pensioenfondsen nog steeds te veel naar illiquide activa, en we verwachten dat dit tot ver in 2024 zo zal blijven, gezien de moeilijke taak om uit dergelijke strategieën te stappen.”

AXA IM stelt dat investment-grade credits aantrekkelijker zijn dan high yield. Ook langlopende staatsobligaties zouden aantrekkelijk kunnen zijn. Sanders: “Inflation-linked bonds zijn een lastiger keuze geworden, ook al kan het nog steeds verstandig zijn om meer bescherming tegen inflatie in te bouwen in de strategische assetallocatie.”