MFS: De comeback van de 60/40-portefeuille

De laatste jaren leek het erop dat de 60/40-portefeuille, die voor 60% in aandelen en voor 40% in obligaties belegt, dood en begraven was. Maar niets is minder waar, zegt Michael Roberge, CEO van vermogensbeheerder MFS. De 60/40-portefeuille is terug van weggeweest.

Het gesprek van de dag gaat nu voornamelijk over de vraag of er een recessie aankomt, maar over een jaar zullen er hele andere onderwerpen aan bod komen. Dan kijken we terug op de mate waarin de economische groei vertraagde en blikken we vooruit op hoe de volgende economische cyclus eruit gaat zien, stelt Roberge.

“De markt is in tien jaar tijd niet zo gunstig geweest voor beleggers als nu. Cash levert weer geld op en het rendement op de obligatiemarkten stelt zelfs na de inflatiecorrectie niet teleur. Dit maakt het mogelijk om de risicopremies op rentetarieven opnieuw te beoordelen en zo een passende asset allocatie samen te stellen voor de langere termijn. Dat was niet mogelijk toen de rente rond de nul stond en de volatiliteit laag was.”

“We kunnen rekenen op de terugkeer van portefeuilles met 60% aandelen en 40% obligaties. Hierbij bieden investment-grade bedrijfsobligaties momenteel kansen. Het genomen kredietrisico wordt beloond met een aantrekkelijk rendement met een redelijke spreiding en naar verwachting houdt dat de hele cyclus vol. Natuurlijk kunnen aandelen en de wat meer risicovolle fixed income-markten voor uitdagingen zorgen, maar een solide risicovrije rente (Treasuries) plus een risicopremie van 3% tot 4% op aandelen voor de hele cyclus, is geen slecht vooruitzicht.”

Winstverwachtingen

“We kunnen nooit voorspellen wanneer de bodem is bereikt. Als aandelen dit jaar onderpresteren doordat bedrijfsresultaten dalen, is een 60/40-portefeuille een verstandige keuze voor beleggers. Er liggen nu mogelijkheden die we de afgelopen jaren niet meer hebben gezien.”

“Dat de risicovolle beleggingsklassen zich maar weinig aantrekken van een mogelijke recessie, is terug te zien in de winstverwachtingen. Waar normaliter deze verwachtingen vlak voor het begin van een recessie met 10% tot 30% dalen, zijn ze nu maar 2% tot 5% lager. Bedrijven suggereren ondertussen dat ze hun winstmarges zelfs kunnen beschermen als de economische groei zal vertragen. Maar ik geloof niet dat de resultaten al klaar zijn met dalen.”

“De cyclus zal wel heel anders zijn dan voorheen. Dankzij de lage rentes staan de marges op recordhoogtes. Nu zien we een ommekeer: bedrijven passen toeleveringsketens aan, investeren in fabrieken en apparatuur om hun CO2-footprint te verminderen en focussen op het in dienst nemen en houden van werknemers. Hierbij staat diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Dit alles zal ten koste gaan van de marges, waardoor bedrijven met een ander kostenplaatje geconfronteerd worden. Kortom, het is tijd om bedrijven weer actief te gaan selecteren op hun concurrentiepositie, prijszettingsvermogen en kasstromen. Het actief beleggen is terug.”