Wereldwijde economische activiteit blijft veerkrachtig

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Wereldwijd houdt de laatcyclische economische expansie aan, hoewel de groei vertraagt en het monetaire beleid als krap kan worden omschreven. De wereldwijde economische activiteit blijkt veerkrachtiger dan een paar maanden geleden werd verwacht. Op korte termijn zijn er nauwelijks tekenen van een dreigende recessie. Het tanende herstel en de toenemende stress in China's vastgoed- en financiële sector geven reden tot bezorgdheid.

Hoewel de wereldwijde werkloosheidscijfers langzaam uit hun recorddieptepunt kruipen, blijft de arbeidsmarkt krap. Het consumentenvertrouwen blijft verbeteren, maar komt van een laag niveau. Voorlopende indicatoren, zoals de inkoopmanagersindices, bevestigen dat de economie vertraagt. Terwijl de dienstensector snel aan kracht verliest, lijkt de neerwaartse trend in de verwerkende industrie voorlopig tot stilstand te zijn gekomen, ook al wijzen de cijfers nog steeds op een krimp.

Op dit moment is ons basisscenario een wereldwijde groei van ongeveer 3% zonder recessie op de korte termijn.

De tekenen dat de monetaire verkrapping ten einde loopt, worden steeds duidelijker. Terwijl de daling van de nominale inflatie dit bevestigt, blijft de kerninflatie hardnekkig, vooral in de dienstensector. Daarom mag de vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2% niet onderschat worden. Als de inflatie later daalt of juist stijgt, zouden de centrale banken het monetaire beleid opnieuw moeten bijstellen met het risico op een recessie. Op dit moment verwachten we echter geen of hooguit één renteverhoging van de twee belangrijkste centrale banken.

VS: hoop op een zachte landing

Tegen de achtergrond van gezonde consumentenbestedingen, een dalende inflatie en een herstel van de bedrijfsinvesteringen is er nog steeds hoop op een zachte landing. De Amerikaanse economische groei versnelde in het tweede kwartaal en overtrof die van andere ontwikkelde economieën. Hoewel het uitgestelde effect van het monetaire beleid en de strengere kredietvoorwaarden de groei de komende maanden verder zullen vertragen, voorspelt het GDPNow-model van de Federal Reserve Bank of Atlanta voor het derde kwartaal een reële groei van 5,6% op jaarbasis. Zelfs als deze schatting een beetje te hoog is, wijst de trend niet op een acute vertraging. Het herstel in de woningbouwsector, dat tot nu toe zwak is geweest, en in de verwerkende industrie ondersteunen dit standpunt. Zowel de gematigde daling van de vraag naar geschoolde arbeidskrachten als de tragere groei van de werkgelegenheid wijzen op een geleidelijke afname van de spanning op de arbeidsmarkt.

Het is duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank er tot nu toe goed in is geslaagd om de totale vraag terug te dringen en de inflatie te beperken tot 3,2% zonder de werkloosheid te laten stijgen. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde dit jaar tijdens het Jackson Hole Symposium echter herhaaldelijk dat het werk van de centrale bank nog niet gedaan is en dat een verdere opleving van de economische activiteit de Fed kan dwingen om verdere renteverhogingen door te voeren.

Eurozone: aanhoudende stagnatie

De bbp-cijfers voor het tweede kwartaal geven aan dat de economie van de eurozone uit de technische recessie is waarin het in het vierde kwartaal van vorig jaar was beland. De economie van de eurozone blijft echter stagneren. Met name in Duitsland en Italië is de groei momenteel bijzonder zwak. Het is vooral zorgwekkend dat de dienstensector, die het herstel in de eerste helft van het jaar had aangevoerd, nu ook krimpt. De inkoopmanagersindices kelderden in augustus naar negatief terrein. Terwijl het consumentenvertrouwen van een laag niveau herstelde dankzij een solide arbeidsmarkt, waren de harde cijfers over bijna de hele linie teleurstellend: de zwakke buitenlandse vraag had zijn weerslag op de verwerkende industrie, de vastgoedsector blijft onder druk staan en ondanks de vooruitgang op het gebied van de nominale inflatie blijft de kerninflatie hardnekkig op 5,5%.

Aangezien de reële rente hierdoor negatief is, staat de ECB nog steeds voor het dilemma dat ze de rente moet verhogen ondanks een economische neergang. Wij verwachten echter dat de ECB na niet meer dan één renteverhoging een pauze zal inlassen om te zien hoe de volgende macrocijfers uitpakken.

China: deflatie

De Chinese economie zou dit jaar de wereldwijde groei moeten stimuleren. Maar ondanks de vastberadenheid van de regering om de groei een impuls te geven, is het herstel verder vertraagd. De ineenstorting van de vastgoedmarkt leidde tot verdere onaangename gevolgen in de vorm van een liquiditeitscrisis bij schaduwbanken en verdere wanbetalingen door vastgoedbedrijven.

Om het risico op een besmetting te beperken wees het politbureau herhaaldelijk op de noodzaak van gerichte politieke maatregelen om het vertrouwen van de particuliere sector te herstellen, de investeringen te stimuleren en de vastgoedsector te ondersteunen. Maar afgezien van twee renteverlagingen door de PBoC zijn er geen grootschalige fiscale steunmaatregelen geweest. De bbp-groeidoelstelling van "ongeveer 5%" in 2023 lijkt steeds verder buiten bereik te raken. Een niet al te positief beeld. En terwijl de meeste ontwikkelde economieën nog steeds met een hoge inflatie worstelen, krijgt China nu te maken met deflatie.