Onderzoek Goldman Sachs: ‘interesse private markets houdt aan ondanks vertraging in fondsenwerving’

Uit nieuw Private Markets onderzoek van Goldman Sachs van juni-juli 2023 onder meer dan 200 limited partners (LP's) en general partners (GP's), verspreid over strategieën voor de particuliere markt, blijkt dat het optimisme over investeringskansen toeneemt in vergelijking met een jaar geleden: 64% ziet verbeterde beleggingsomstandigheden, 22% zegt dat ze stabiliseren. Ondanks de wijdverspreide bezorgdheid over overallocatie, is een groter deel van de ondervraagde LP's ondergealloceerd aan Alternatives.

Het onderzoek van Goldman Sachs omvatte onderwerpen als geopolitiek en macro-economische klimaat, voorkeuren voor sector- en strategische allocatie en meningen over fondsenwerving. Zowel GP’s als LP’s s willen dat LP's nauwere relaties aangaan met minder GP’s. Ook opmerkelijk:

- De belangrijkste niet-investeringsgerelateerde uitdaging voor GP’s is fondsenwerving - dit is moeilijker geworden.
- LP's zien track record als de belangrijkste factor bij het evalueren van GP’s, waardoor het voor nieuwe GP’s moeilijker is om door te breken.

"In tegenstelling tot de krantenkoppen die berichten over 'overallocatie', en te midden van hoger gepercipieerde risico's, toont ons onderzoek aan dat niet alleen veel LP's ondergealloceerd zijn in de meeste strategieën, maar dat de meeste LP's juist hun allocaties verhogen", zegt Francis Idehen, Partner en US Head of Alternative Multi-Strategy Solutions bij Goldman Sachs Asset Management. "Maar zelfs als ze terugkeren naar een meer genormaliseerde beleggingsactiviteit dan in 2022, geven LP's aan dat ze een diepere relatie met GP's willen, met minder verplichtingen en toenemende co-investeringsactiviteit."

Waargenomen risico's richten zich op macrozorgen, niet op marktfactoren. Respondenten konden meerdere risico's selecteren en de meest gerapporteerde risico's zijn:

- Economische recessie - 48%
- Geopolitieke conflicten - 46%
- Inflatie - 43%
- Rente – 37%

Voor wat betreft recessieangst, verwacht 77% van de respondenten een recessie in de VS in de komende twee jaar, waarbij 23% zegt dat deze in 2023 zal plaatsvinden en 53% in 2024. De verwachtingen voor de eurozone zijn pessimistischer: 90% geeft aan een recessie te verwachten, 42% in 2023 en 44% in 2024.

De vooruitzichten voor rente en inflatie verschillen ook per regio. In de VS verwacht 49% hogere rente, terwijl 45% zegt dat de rente gelijk zal blijven. Deze meningen zijn wereldwijd omgedraaid: 51% verwacht een vlakke rente tegen het einde van het jaar, 40% verwacht een hogere rente. In de eurozone verwacht 63% een stijging.

"Zelfs met hogere inflatie en recessievrees zijn de LP's die we hebben ondervraagd overwegend ervaren beleggers die er het belang van inzien om consistent te blijven beleggen in particuliere markten," vervolgt Idehen. "Ze willen niet de fouten herhalen die velen maakten in 2001 of 2008 door zich terug te trekken uit Alternatives en vervolgens te worstelen om de gaten in hun portefeuilles te dichten. Beleggers willen op koers blijven, geholpen door sterk actief beheer."

Huidige allocaties en over 2-3 jaar

Van de acht belangrijkste beleggingscategorieën rapporteerden de respondenten de volgende grootste gemiddelde allocaties:

- Buyouts - 12,2%
- Private Credits - 10,1%
- Vastgoed - 9,6%
- Infrastructuur - 6,4%
- Groei - 5,1%
- Secundaire leningen - 5,1%
- Risicokapitaal - 3,9%
- Opportunistic/Distressed - 2,6%

LP's geven aan veel vaker te weinig dan te veel middelen toe te wijzen aan private equity-strategieën. De meest ondergewaardeerde gebieden zijn:

- Co-investeringen - 51%
- Opportunistic/Distressed - 46%
- Infrastructuur - 44%
- Durfkapitaal - 41%

De uitzondering is Buyouts, met 27% overbesteding en 26% onderbesteding.

"LP's blijven het meest onderverdeeld in strategieën die een gedifferentieerde toegang bieden tot private markten, met name Secondaries, Opportunistic en infrastructuurallocaties", zegt Idehen. "Ze hebben de meeste interesse in mogelijkheden voor co-investeringen, wat de toenemende wens van LP's in de hele sector weerspiegelt om nauwere relaties aan te gaan met minder gewilde GP's."

Terwijl 58% van de LP's aangeeft geen enkele toewijzing aan co-investeringen te hebben gedaan, is 59% van plan om de toewijzingen de komende twee tot drie jaar te verhogen. Secundaire beleggingen komen op de tweede plaats (48%) in verhogen van allocatie, gevolgd door private equity (46%), durfkapitaal (41%), infrastructuur (40%) en Opportunistic/Distressed beleggingen (40%).

"Verhoogde posities van LP's in secundaire en co-investeringen, waarvan sommige al meer dan een decennium bestaan, zijn een natuurlijke ontwikkeling in private markten", zegt Michael Brandmeyer, Partner en Co-Head van de External Investment Group (XIG) van Goldman Sachs Asset Management. "Steeds meer geavanceerde LP's beschikken nu over de middelen en expertise om toegang te krijgen tot deze strategieën als onderdeel van hun kernallocaties.

"Hoewel inflatie een belangrijke overweging is voor de infrastructuurallocaties van veel beleggers, profiteert de strategie van structurele rugwind die een positief langetermijnperspectief ondersteunt, waaronder de digitalisering van onze economieën en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen," voegt Scott Lebovitz, Partner en Co-Chief Investment Officer of Infrastructure Investing bij Goldman Sachs, toe.

Vastgoed is de eerste keuze voor dalende allocaties onder LP's (28%), gevolgd door groei (16%) en Buyouts (15%).

Met vastgoed assets die zich in een proces van herwaardering bevinden en met een muur van vervaldata van meer dan $ 2 biljoen in de komende drie jaar die waarschijnlijk tot meer herwaarderingen zal leiden, is het niet verwonderlijk dat sommige LP's voorzichtig blijven in hun vastgoedallocaties," zegt Jim Garman, Partner en Global Head of Real Estate Investing bij Goldman Sachs. "We verwachten meer ontwrichting nu de markt zich aanpast aan de nieuwe economische realiteit. Dit zal leiden tot kansen voor GP's die toegang hebben tot assets en deze deskundig kunnen exploiteren in gebieden die worden gedreven door technologische innovatie, demografische verschuivingen en duurzaamheid."

"Als de overgrote meerderheid van de LP's in ons onderzoek van mening is dat Private Equity en vastgoed overgewaardeerd zijn, is het geen verrassing dat ze selectiever worden in hun allocaties", zegt Brandmeyer. "Ze beleggen bij GP’s die terugkeren naar fundamentele waardebepalende factoren, minder vreemd vermogen gebruiken en investeren in assets die waarde kunnen creëren door consolidatie, operationele efficiëntie en nieuwe bronnen van groei om waardecreatie op de langere termijn te verbeteren.

De ondervraagde LP's zijn van mening dat aandelenmarkten - publiek en privaat, in bedrijven en vastgoed - over het algemeen duur zijn. Meer dan 72% van de LP's ziet Private Equity en privaat vastgoed op die manier; 54% gelooft dat van publiek aandelenkapitaal; en 41% zegt dat van publiek vastgoed. Zowel publieke vastrentende waarden (72%) als Private Credit (59%) worden door LP's over het algemeen als redelijk gewaardeerd gezien.

"De overtuiging van LP's dat vastrentende waarden en kredieten een goede waarde bieden, stimuleert de interesse in Private Credit. Nu de traditionele schuldmarkten zich terugtrekken en de kapitaalkosten stijgen, zoeken kredietnemers van alle soorten in toenemende mate naar innovatieve en op maat gemaakte financieringsoplossingen," aldus James Reynolds, Partner en Global Co-Head of Private Credit Investing bij Goldman Sachs Asset Management.

Omgaan met een tragere exit-omgeving

Terwijl de meeste GP’s volledige uittredingen via de verkoop van assets blijven zien als de meest waarschijnlijke weg naar liquiditeit in het komende jaar, zijn veel LP's tevreden met langzamere uittredingen in plaats van de secundaire markt op te zoeken. In plaats van te verkopen (10%), zijn meer LP's actief als secundaire fondsinvesteerders (45%). Dit kan veranderen als de kortingen kleiner worden en LP's ervoor kiezen om hun portefeuilles in het komende jaar te verkleinen.

Abonnementslijnen zijn gemeengoed geworden voor het beheer van liquiditeit - 72% van de GP’s verwacht ze het komende jaar te gaan gebruiken. Om intermitterende liquiditeit te genereren, worden NAV-leningen en preferente aandelenvormen van fondsfinanciering minder gebruikt (elk 16%), maar ze worden wel overwogen. De meeste GP’s blijven volledige uittredingen via de verkoop van assets zien als de meest waarschijnlijke weg naar liquiditeit in het komende jaar.

Nu het sluiten van transacties is vertraagd door de lagere hoeveelheid fusies en overnames in 2022, zullen GP’s hun posities waarschijnlijk herwaarderen op basis van transactiewaarden op de particuliere markt (44% zegt "grote impact") en door veranderingen in operationele statistieken zoals inkomsten (38%) en EBITDA-marges (25%). Publieke marktwaarderingen zullen waarschijnlijk een "matige impact" hebben, volgens 56% van de respondenten.

Voor de komende vijf jaar verwacht 33% van de respondenten dat kunstmatige intelligentie (AI) en data de grootste drijfveren zullen zijn voor de ontwikkeling van alternatieve beleggingen. Daarna volgen uitbreiding van de toegang tot het retailpubliek (20%) en veranderingen in de conjunctuurcyclus (16%).

Vooruitgang op weg naar duurzame beleggingsdoelen

Ondanks het feit dat 75% van de beleggers duurzaamheid als een aandachtspunt beschouwt, heeft 43% van de GP’s significante vooruitgang geboekt in het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen; slechts 18% van de LP's zegt hetzelfde. De capaciteiten van GP’s op het gebied van duurzaamheid worden positief beoordeeld, maar LP's hebben minder vertrouwen in hun vermogen om deze daadwerkelijk te beoordelen. Van de LP's heeft 28% geen duurzame beleggingsdoelen, de meeste gevestigd in de VS. Op sectorniveau weerspiegelen GP's dit in hun investeringsvoorkeuren, waarbij ze de nadruk leggen op een grotere focus op investeringen in hernieuwbare energie (21%) in vergelijking met een jaar geleden.

Verwachtingen van Limited Partners versus General Partners

Zoals hierboven vermeld, willen LP's nauwere relaties met GP's, met een trend naar minder verplichtingen (36% van de respondenten) en een grotere focus op bestaande relaties (32%). Terwijl 23% van de LP's de inzet aanzienlijk vermindert, zet slechts 4% de inzet stop.

Om de prestaties te beoordelen, geven LP's nog steeds de voorkeur aan interne rentabiliteit (IRR) en multiple on invested capital (MOIC) boven meer verfijnde meeteenheden voor de openbare markt (PME).

Gezien de investeringsvertraging noemt 66% van de GP’s fondsenwerving in hun top drie van niet-investeringsuitdagingen - 68% van de GP’s is bezig met fondsenwerving of is dit van plan in de komende 12 maanden. GP’s verwachten een langere tijdlijn voor hun fondsenwerving dan bij hun vorige verhogingen (36% tegenover slechts 6% die zegt korter), maar 56% verwacht dit keer nog steeds meer kapitaal op te halen.

Bij het beoordelen van managers is de factor die het meest wordt genoemd door LP's track record (51%), gevolgd door operationele expertise (48%) en vergoedingen/voorwaarden (46%). GP's geloven dat sectorexpertise (69%), track record (66%) en gedifferentieerde sourcing (63%) hen het beste onderscheiden van de concurrentie.

Om kansen te benutten, staan beide organisaties voor uitdagingen bij het vinden van operationele capaciteit (53% GP’s, 42% LP's), het ontwikkelen en behouden van een veerkrachtige teamcultuur (50% GP’s, 31% LP's), het behouden en motiveren van teams (28% GP’s, 36% LP's) en het werven van talent (elk 28%).

"Private markten zijn in een buitengewoon tempo gegroeid, wat veel GP’s en LP's heeft beloond," concludeerde Brandmeyer. "Volatiliteit en onzekerheid kunnen een impact hebben op fondsenwerving en groei, maar de meeste LP's melden dat ze op koers blijven wat betreft hun private allocaties en dat ze hun blootstelling aan een hele reeks strategieën willen verhogen. Meer inzicht in rente- en macrotrends kan leiden tot meer vertrouwen in waarderingen en een betere liquiditeit. Hoewel de meesten al steeds optimistischer zijn, zou dit GP's en LP's meer flexibiliteit geven om nieuwe kansen en oplossingen na te streven."

Methodologie

Goldman Sachs vroeg in juni en juli 2023 46 GP-firma's en 166 LP-firma's naar hun mening over de marktomstandigheden in het algemeen en het Alternatives landschap in het bijzonder. Meerdere antwoorden waren toegestaan en de GP’s richten zich op private equity (37), krediet (19), vastgoed (10) en infrastructuur (10). De LP's zijn afkomstig uit vermogensbeheer (43), schenkingen (19), family-offices (7), stichtingen (7), verzekeringen (32), particuliere pensioenen (24), openbare pensioenen (30) en SWF's/officiële instellingen (4). Geografisch gezien komt 59% van de respondenten uit Noord- en Zuid-Amerika, 13% uit Azië-Pacific (APAC) en 28% uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).