Short restr. werken averechts

De invloed van het short sellen van aandelen (het verkopen van aandelen die nog niet in bezit zijn) heeft in de gehele beurshistorie altijd een verwaarloosbare invloed gehad. Ondanks de afkeer en de kritiek op short selling, hebben veel studies aangetoond dat het ten tijde van bearmarkten juist een pré is dat short selling toegestaan is. Het is daarom te verwachten dat de recente verboden op het short gaan een negatief effect hebben op de recente bearmarkt.Eén van de bekendste redenen om short in aandelen te gaan, is de anticipatie op verwachte koersdalingen. Daarnaast wordt het door beleggers gebruikt om de portefeuillevariatie te verlagen, om zo het verwachte rendement te verhogen. Wanneer het short gaan beperkt of verboden wordt, zal dit de efficiëntie en daarmee de prijsvorming op de financiële markten negatief beïnvloeden. Recente wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat short sell-beperkingen meestal gepaard gaan met een slechte prijsvorming op de financiële markten. Een reden hiervoor is de door onderzoekers aangetoonde negatieve relatie tussen short sell-beperkingen en de opname van slecht nieuws op de financiële markten; financiële markten kunnen slecht nieuws dan minder snel verwerken, waardoor er geen optimale prijsvorming is.

Een optimale prijsvorming geschiedt louter wanneer er zo min mogelijk beperkingen voor beleggers zijn. De niet-optimale prijsvorming door short selling-restricties levert juist meer negatieve rendementen op dan positieve rendementen, zo blijkt uit de historische rendementsverdeling.

Vandaag de dag zit het short sellen nog steeds in een niche. Minder dan 1% van de hedge funds bestaat uit zogenoemde ‘short-only fondsen’. Het is daarom een mythe dat de hedge funds die short gaan één van de oorzaken zijn van marktcrashes.

De consensus onder de meeste onderzoekers luidt dat het verbieden van short selling juist volatielere financiële markten oplevert. Omdat de ‘geshorte’ aandelen ook weer teruggekocht moeten worden, stabiliseren markten namelijk ook weer. Daarnaast brengen short-handelaren juist liquiditeit bij een gebrek aan kopers. De recent ingevoerde beperkingen zullen daarom zeker geen verbetering zijn van de huidige beursmalaise, maar eerder de bearmarkt in de hand werken. Deze conclusie wordt door de meeste academische onderzoekers sterk onderschreven.

Verwijzingen
Efficiency and the Bear; Short Sales and Markets around the World, Arturo Bris, William N. Goetzmann en Ning Zhu, The Journal of Finance, nr. 3 juni 2007

Investment Strategies of Hedge Funds, Filippo Stefanini, Wiley Finance, december 2006

Price Convexity and Skewness, Jianguo Xu, Journal of Finance, nr 5, oktober 2007

Short Interest; it’s influence as a stabilizer of Stock Returns, Luis Hurtado-Sanchez, Journal of Finance and Quantitative Analysis, december 1978.