`Europa zit te veel in oude economie`

Europa blijft te veel investeren in de oude economie. Dat zegt Ann Mittler, oprichter van de denktank Lisbon Council. De denktank is geïnspireerd op de Lissabon Agenda, waarmee de EU streeft naar de meest concurrerende economie in 2010. Daartoe moet worden geïnvesteerd in duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid.

Mittler benadrukt dat Europa zich bevindt in een ingrijpende en onomkeerbare overgangssituatie. Het doel is een kenniseconomie die draait met minder inwoners en relatief meer ouderen. De grondstoffen raken op en de huidige recessie is de zwaarste sinds de jaren `30. Sommige banen die nu verloren gaan zullen nooit meer terugkeren, zoals banen in de bouw, auto-industrie en financiële dienstverlening. De energie-intensieve industrie zal ook niet volledig herstellen. Momenteel dragen vijf werkenden de kosten voor één gepensioneerde, maar in 2050 is de verhouding twee werkenden op één gepensioneerde.

Van de laagopgeleiden in Europa werkt slechts 46%. In 2030 zullen 20 miljoen Europeanen minder werken, en dat scheelt aanzienlijk in belastingopbrengsten. Mittler adviseert burgers om alvast te sparen voor later en er niet op te rekenen dat het pensioen begint op je 65ste.

Gebaseerd op: de Volkskrant (VK Banen)
© Newsselect 2009