Rijken durven nog niet te investeren

Ondanks de opleving van de wereldwijde beurzen de afgelopen maanden staan de rijkere investeerders nog steeds langs de zijlijn. Ze durven hun geld nog niet in te zetten en zijn nog erg voorzichtig.

Dat blijkt uit onderzoek van Barclays . Particuliere investeerders met minimaal 500.000 en maximaal 30 miljoen Britse ponden achter de hand, passen hun strategie op dit moment nog niet aan, hoewel ze de markten zien verbeteren.

Wereldwijd ondervroeg de Britse bank 2.100 personen (de high net-worth individuals) naar de mogelijkheden in de huidige marktomstandigheden. 90 procent van de respondenten merkte die kansen wel op, maar 68 procent van de geraadpleegde ‘rijken’ noemde de koersfluctuaties en risico’s nog steeds te groot.

Barclays constateert uit de ruime mate van voorzichtigheid en risico-ontwijkend gedrag bij de rijke investeerders dat het moment waarop het vertrouwen in de markt terugkeert wellicht nog een eind weg ligt.

Het onderzoek vond plaats tussen maart en mei.