Financiële instellingen hebben macht om mvo af te dwingen

Financiële instellingen kunnen meer dan andere bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen bij hun ketenpartners afdwingen. Zo weegt SNS Asset Management, de vermogensbeheerder van de SNS Reaal Groep, kinderarbeid mee in haar investeringsbeslissingen.

SNS AM hanteert een verantwoord investeringsbeleid dat is neergelegd in haar `fundamentele beleidsuitgangspunten`. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op fundamentele beginselen, die tot uitdrukking komen in internationale verdragen, richtlijnen en codes. Een speciale rol is weggelegd voor het ESG Research team, dat onderzoek uitvoert naar het gedrag, de activiteiten en producten van beursgenoteerde bedrijven en dat landen toetst aan haar beleid. Een van de taken van de ESG-analisten is het beoordelen van bedrijven op hun betrokkenheid bij kinderarbeid. Kinderarbeid of betrokkenheid daarbij vormt immers een van de criteria waarop SNS AM een onderneming uit de investeringsportefeuille zet.

Bij het onderzoek is het overigens van belang om een sectorspecifieke benadering toe te passen. De keten van katoenzaden is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de productie van cacao. Het verschilt dan ook sterk wat van een bedrijf verwacht kan worden en wat binnen de sector de meest effectieve aanpak van kinderarbeid is.

Gebaseerd op: Bank- en Effectenbedrijf (juni 2009)
© Newsselect 2009