IMF ziet einde van de recessie

De mondiale economie is bezig met het herstellen van de recessie zo stelt het IMF in haar laatste prognose van begin juli. De recessie wordt door het IMF gezien als de ergste van na de tweede Wereld Oorlog. Het herstel zal echter beperkt zijn aldus het IMF.

De economische groei in 2009-10 is nu naar verwachting ongeveer een half procentpunt hoger dan de ramingen van het IMF in april, tot 2,5 procent in 2010, zo staat te lezen in de World Economic Outlook Update van het IMF. Het gros van de mondiale groei zal van Japan en van de Verenigde Staten komen zo stellen de analisten.

"Het goede nieuws is dat de variabelen die de economie omlaag trekken afnemen," aldus IMF hoofdeconoom Olivier Blanchard. "Het slechte nieuws is dat de variabelen die de economie ondersteunen nog steeds zwak zijn. Per saldo wordt er langzaam verschoven. Op basis hiervan kunnen we stellen dat de eindbalans gunstiger uitgaat vallen maar feit blijft dat de wereldeconomie nog steeds in een recessie, is het herstel slechts langzaam komt.” aldus Blanchard.

Het IMF heeft ook een aparte update van haar Global Financial Stability Report (GFSR). In dit rapport worden veel groeiverwachtingen hoger vermeld. Het IMF stelt hier in dat de financiële condities voor een herstel uit de recessie reeds geschapen zijn. De mondiale ingrijpen door overheden op zowel financieel als op macro-economisch gebied leiden er toe dat de financiële systematische risico’s verkleind zijn. Hierdoor zal het vertrouwen in de financiële markten toe gaan nemen zo verwacht het IMF. De financiële markten blijven echter nog kwetsbaar aldus José Vinãls, hoofd van IMF’s Monetaire en Kapitaalsmarkten.

Herstel waarschijnlijk te traag
Veel financiële voorwaarden zijn boven verwachting verbeterd, vooral als gevolg van openbare interventie, recente gegevens wijzen erop dat het tempo van de daling van de economische activiteit aan het afnemen is, echter in afwijkende mate tussen de regio's.

Vinãls (links) en Blanchard (rechts) tijdens de persconferentie: ”financiële voorwaarden zijn boven verwachting verbeterd, vooral als gevolg van openbare interventie.” De belangrijkste beleidsprioriteit blijft het herstel van de gezondheid van de financiële sector. Macro-economische beleid moet dit blijven ondersteunen aldus het IMF.



Algehele achteruitgang in 2009
Terwijl de wereldeconomie stabiliseert verwacht het IMF dat juist de Westerse economieën tot midden 2010 achter zullen gaan blijven. Verwacht wordt dat de mondiale economie in 2009 met 1,4% zal gaan stijgen. Voor 2010 ligt de verwachting op 2,5%. Het IMF verwacht dat de bruto nationale producten van de Westerse economieën in 2009 met 3,8% zullen gaan dalen. Voor 2010 verwacht het IMF weer een stijging van 0,6%.



Hoewel de voorspellingen 0,6 procentpunt hoger zijn dan in de World Economic Outlook van april wordt er dus voor 2010 een lagere groei verwacht. Mede op basis hiervan verwacht het IMF daarom ook een stijgende werkloosheid in de Westerse landen.

Stabilisatie ongelijk, uitdagingen blijven
De cijfers van de economie van de Verenigde Staten wijzen op een licht herstel (lees dalende achteruitgang). Het IMF wijst op de arbeids- en de huizenmarkt die licht herstellen. Tevens verwachten ze dat de industriële productie het dal heeft gezien, de bodems van de voorraden in zicht zijn en dat het consumentenvertrouwen stijgende is. Volgens het IMF zijn deze ontwikkelingen in lijn met de stabilisatie van het Amerikaanse bruto-nationale product.

Ook voor Japan verwacht het IMF dat de output zal gaan stabiliseren. Ook hier is er sprake van een stijgend consumentenvertrouwen, dalende voorraden en wordt er in Japan een agressief fiscaal beleid gevoerd. Tevens zou Japan de komende kwartalen mee kunnen gaan liften van de rondom liggende economieën.