Het actuele getal: EUR 350 miljoen

De economische terugval laat ook de Nederlandse vastgoedsector niet ongemoeid. Betalingsbalanscijfers laten zien dat voor de stagnatie in de omzet niet alleen Nederlanders maar ook buitenlandse partijen verantwoordelijk zijn. In de eerste vijf maanden van dit jaar verwierven zij voor bijna EUR 400 miljoen aan Nederlands onroerend goed. In dezelfde periode vorig jaar werd nog voor ruim EUR 900 miljoen aangekocht. Nog veel harder daalden de verkopen van Nederlands onroerend goed door niet-ingezetenen. De netto aankopen vielen daardoor toch zo’n EUR 350 miljoen hoger uit.

In de meest recente maanden kwam dat laatste overigens ook door weer aantrekkende aankopen. In mei 2009 kochten buitenlanders voor EUR 171 miljoen aan onroerend goed in Nederland, het hoogste bedrag sinds oktober 2008. De verkopen daalden nog verder, tot een dieptepunt van EUR 36 miljoen. Voor de tweede maand op rij konden de netto aankopen daardoor een licht herstel laten zien.

Duitsland is het sterkst vertegenwoordigd op de Nederlandse vastgoedmarkt: van het totale buitenlandse bezit is bijna twee derde in eigendom bij onze oosterburen. Op ruime afstand volgen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die respectievelijk 12 en 7 procent in handen hebben.

Volgens richtlijnen van het IMF worden beleggingen in onroerend goed door niet-ingezetenen in de betalingsbalans geclassificeerd als een directe investering.Bron: persbericht De Nederlandsche Bank, 10 augustus 2009