Zuivelprijzen zullen na 2010 herstellen

De OESO en FAO verwachten dat de zuivelprijzen na 2010 zullen herstellen. Op korte termijn zullen door het toegenomen aanbod en vraaguitval de prijzen echter dalen. Het prijsniveau van 2007 en 2008 wordt de komende jaren niet gehaald, maar het tienjarige gemiddelde over 1997-2006 is na 2010 haalbaar.

De gemiddelde prijzen voor mager melkpoeder en vol melkpoeder bevinden zich momenteel 44% en 53% onder de prijs van één jaar geleden. De prijs van kaas is gedaald met 49% en die van boter met 53%. De vraag naar zuivel neemt de komende tien jaar waarschijnlijk toe met gemiddeld 2% per jaar. In ontwikkelingslanden is de groei bovengemiddeld. De wereldwijde melkproductie zal jaarlijks toenemen met 1,8%. De niet-OESO landen nemen 80% van deze additionele productie voor hun rekening. Traditionele productieregio`s als Europa, VS en Oceanië kunnen de groei niet bijbenen vanwege toenemende kosten, klimaatfactoren en milieudruk.

De wereldwijde productie van vol melkpoeder en boter(vet) zal jaarlijks groeien met 28% en 24%. Voor kaas wordt een jaarlijkse groei verwacht van 19%, en van mager melkpoeder met 11%. China en Brazilië zijn goed voor 33% en 24% van het additionele volume van melkpoeders en boter(vet).

Gebaseerd op: Zuivelzicht (13-8-2009)

© Newsselect 2009