Vertrouwen neemt fors toe

Het vertrouwen in industrie en bij de zakelijke dienstverlening is van juli op augustus fors gestegen. Dat komt naar voren uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Corp. ).

Onder dienstverleners is de groep die de komende drie maanden een omzetdaling verwacht nog maar 2 procentpunt groter dan de groep die een stijging verwacht. Dat verschil was in juli nog 25 procentpunt. Bij reclamebureaus was deze balans zelfs van -56 naar +37 procentpunt omgeslagen, bij accountants en economisch adviseurs van -27 naar +13 procentpunt. In de industrie ging de index van -14,8 naar -9,3 procentpunt.

Binnen industrie liet de elektrotechniek de groootste verschuiving zien, van -36 naar +30 procentpunt. Ook in de transportmiddelensector (van -19 naar +5) en de metaalsector (-15 naar +4) is de index gunstig.

Gebaseerd op: Het Financieele Dagblad (28-8-2009)
© Newsselect 2009