1 op 4 bedrijfssectoren acht jobverlies definitief

Hoewel de meeste bedrijven in België er iets beter aan toe zijn dan een half jaar geleden, denkt een kwart van de bedrijfssectoren dat ze nooit meer hetzelfde aantal mensen in dienst zullen hebben als midden 2008. Dat blijkt uit de de zesmaandelijkse conjunctuurbarometer van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

De barometer tekent een grimmig beeld van de situatie waarin onze bedrijven verkeren. Vandaag ziet 78 % van de sectoren geen verbetering meer van de economische activiteit, al vindt 38% dat het sinds de zomer wel de goede richting is opgegaan.

15% van de bedrijfssectoren verwacht dat de economische activiteit opnieuw gaat krimpen, terwijl bijna een derde geen verzwakking van de groei verwacht. Op de arbeidsmarkt ziet twee derde van de sectoren de werkgelegenheid de komende zes maanden verder dalen. De interimsector vormt daarop de enige uitzondering.

Het VBO verwacht voor volgend jaar een groei van 1,1%; het jaar nadien stijgt dat tot 1,3 %. Pas in 2012 zou de groei opnieuw rond 0,5% per kwartaal of 2 % per jaar bedragen.

Express.be