België draagt € 5,167 miljard af aan Europese begroting

België zal dit jaar € 5,167 miljard moeten bijdragen aan de Europese begroting. Vorig jaar moest België € 4,458 miljard bijdragen. Dat verschil is volgens professor Herman Matthijs te wijten aan de economische en financiële crisis. Twee jaar geleden moest België immers € 5,067 miljard bijdragen. Professor Matthijs zegt echter dat niet kan beweerd worden dat het om een negatieve operatie gaat.

Het is volgens hem heel moeilijk om een kosten-batenanalyse te maken over deze Europese bijdrage. België ontvangt immers heel veel indirecte ontvangsten. Dat is volgens professor Matthijs te danken aan de belangrijke aanwezigheid van Europese instellingen in Brussel, die consumptie en belastingen opleveren voor de schatkist.

Er zijn ook de extra klanten voor de luchthaven van Zaventem. België behoort wel tot de vijf landen die het meest bijdragen aan de Europese Unie.

Express.be