Kom op Hoogervorst… laat zien wat je waard bent!

De ondergang van de DSB-bank is als een hardnekkige voorjaarsgriep die uiteindelijk niemand onberoerd laat. Bestuurders en commissarissen als Gerrit Zalm, Ed Nijpels en Robin Linschoten, toezichthouder de Nederlandsche Bank, grootinquisiteur Pieter Lakeman: ze zijn allemaal op de een of andere manier besmet door het faillissement van de Wognumse kredietbank.

Maar als een financiële zombie weet DSB ook na zijn verscheiden slachtoffers te maken. Het gedoe rond de herbeoordeling van de ‘deskundigheid en betrouwbaarheid’ van Gerrit Zalm als ABN Amro-bestuurder tast de geloofwaardigheid van de AFM ernstig aan.

Wat is er ook alweer gebeurd? Naar aanleiding van de DSB-deconfiture heeft de Nederlandsche Bank ( DNB ) nog eens goed gekeken naar haar eerdere oordeel dat Zalm over voldoende deskundigheid en betrouwbaarheid beschikte om leiding te geven aan een financiële instelling. Ook de AFM boog zich over de geschiktheid van de inmiddels controversiële ABN Amro-bestuursvoorzitter. Het AFM -onderzoek was input voor het definitieve oordeel van DNB , de eindverantwoordelijke toezichthouder.

Zalm heenzenden
Regeringscommissaris Michiel Scheltema werd door voormalig minister Bos gevraagd een marginale toets op deze beide onderzoeken uit te voeren en hier publiekelijk over te rapporteren. Dit deed hij afgelopen week. De AFM koos op basis van haar uitvoerige onderzoek voor de uitzonderlijke en vergaande weg van een formele aanbeveling aan DNB om Zalm heen te zenden.

Dit kan de AFM volgens de wet slechts doen wanneer zij constateert dat de betrokkene ‘niet of niet langer over de vereiste deskundigheid beschikt. Dat is nogal wat. Zalm zou te weinig oog voor de reputatie en de kwaliteit van de dienstverlening van DSB hebben gehad, te weinig hebben gedaan om een levensvatbaar bedrijfsmodel te ontwikkelen en onvoldoende tegenwicht hebben geboden tegen de commerciële mannen in het bestuur van DSB.

Conclusies AFM onvoldoende onderbouwd
Hoewel DNB AFM ’s aanbeveling heeft meegewogen in haar oordeel en deze ‘serieus’ heeft genomen, komt zij uiteindelijk zelf tot de eindconclusie dat de ‘deskundigheid en betrouwbaarheid van de heer Zalm buiten twijfel’ staan. De AFM zou haar conclusies onvoldoende hebben onderbouwd, te weinig oog hebben gehad voor de moeilijke omstandigheden waarin Zalm bij DSB terechtkwam en zijn goede prestaties als minister en bij ABN Amro hebben genegeerd.

Scheltema begrijpt het oordeel van DNB wel en verwijt AFM een te grote broek te hebben aangetrokken en ten onrechte het zware middel van de formele aanbeveling te hebben gekozen. Door de brief van Scheltema ligt het meningsverschil op straat en is het kwaad geschied. Ofwel de AFM heeft inderdaad broddelwerk geleverd – zo slecht dat haar aanbeveling zelfs geen twijfel over het functioneren van Zalm kan rechtvaardigen. Ofwel DNB hecht geen gewicht aan het oordeel van haar jongere collega-toezichthouder. In beide gevallen is de schade voor de AFM niet te overzien. Het is aan Hans Hoogervorst nu te laten zien wat hij waard is. De inzet is het gezag van de AFM .

Bron: VEB Effect, columnist Jan Maarten Slagter