Europese Unie heeft meer innovatie nodig

Europa heeft dringend meer innovatie nodig. Dat blijkt uit het European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie. Daarbij wordt opgemerkt dat de meeste lidstaten tot twee jaar geleden op het gebied van innovatie vooruitgang bleven boeken, maar die trend is volgens het rapport door de economische crisis afgebroken. Volgens het rapport werden lidstaten met de meest bescheiden innovatie-prestaties daarbij het zwaarst getroffen. Het European Innovation Scoreboard voert aan dat de Europese Unie het moeilijk blijft hebben om op het gebied van innovatie gelijke tred te houden met de Verenigde Staten, maar nog wel altijd een belangrijke voorsprong heeft op groeimarkten zoals Brazilië, Rusland, India en China. Er wordt wel aan toegevoegd dat China op het gebied van innovatie snel vorderingen blijft maken.

"De Europese Unie probeert wel de Verenigde Staten op het gebied van innovatie te evenaren en zelfs voorbij te steken, maar uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat juist het tegenovergestelde gebeurt," merkt de website Eubusiness.com op. "Nochtans vormen investeringen in onderzoek en innovatie volgens het rapport een cruciale strategie om vanuit een crisis naar een duurzame bloei te groeien. Daarom blijft de Europese Commissie bij zijn doelstelling om 3 % van het bruto binnenlandse product te investeren in onderzoek en ontwikkeling en worden de lidstaten voortdurend gestimuleerd om nationale innovatie-doelstellingen naar voor te schuiven en de inzet op innovatie nauwgezet op te volgen." Europees Commissaris voor industrie Antonio Tajani en zijn collega voor onderzoek Máire Geoghegan-Quinn stellen dat de resultaten in het algemeen positief zijn, maar er duidelijk een aantal knelpunten blijven.

In het rapport wordt gesteld dat Denemarken, Duitsland, Finland, Zweden en Groot-Brittannië binnen de Europese Unie het beste presteren op het gebied van innovatie. Daarbij wordt opgemerkt dat Duitsland en Finland de snelste vorderingen boeken. De innovatie-volgers zijn volgens het rapport België, Estland, Ierland, Frankrijk, Cyprus, Nederland, Oostenrijk en Slovenië. Matige innovatoren zijn Tsjechië, Griekenland, Spanje, Italië, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal en Slovakije. Voorlopig zijn Bulgarije, Letland en Roemenië binnen de Europese Unie achterblijvers op het gebied van innovatie, maar Bulgarije en Roemenië zijn volgens het rapport wel aan een inhaalbeweging bezig. Europees Commissaris Geoghegan-Quinn moet ervoor zorgen dat binnen de Europese Unie een geïntegreerde innovatie-benadering wordt uitgewerkt. (MH)

Express.be