Griekse crisis terug van nooit weggeweest

De Griekse crisis is terug van -eigenlijk nooit- weggeweest. Zowel de euro als de rentevoeten op Griekse staatsobligaties kregen klappen toen een rapport uitlekte - dat later door Griekenland werd ontkracht- waaruit moest blijken dat het land probeert terug te komen op eerder met de andere EU-landen gemaakte afspraken. Daarbovenop komt dat Griekenland steeds meer geld moet lenen op de financiële markten en dat het enthousiasme om aan het land geld te lenen de afgelopen weken fel is bekoeld. Vooral Aziatische investeerders lijken geen zin meer te hebben in Griekse avonturen.

Griekenland lijkt zich te willen behoeden voor een mogelijke tussenkomst van het IMF; een van de voorwaarden door Europa gestipuleerd als onderdeel van een mogelijk steunprogramma. Maar de Grieken zijn er inmiddels achtergekomen dat het IMF slechts steun geeft tegen zeer strikte voorwaarden. Een daarvan is dat het IMF zeggenschap wil over de economische politiek van de landen die het helpt. Omdat de Grieken daar allesbehalve enthousiast voor zijn kloppen ze dus nu opnieuw aan bij de EU, met de vraag om gunstiger voorwaarden te verkrijgen om geld te lenen.

Deze houding doet de twijfels over de kredietwaardigheid - en de corresponderende rente op staatsobligaties- van Griekenland weer toenemen. Gevolg: omdat de rente steeds hoger wordt, moet ook steeds meer geld worden geleend, waardoor de rente verder oploopt. Ook de rente van andere kwetsbare landen, waaronder Spanje, begeeft zich sinds Pasen noordwaarts.

En er is nog slecht nieuws op komst: de macro-economische vooruitzichten voor Griekenland verslechteren. Uit herziene cijfers van Eurostat moet blijken dat de Griekse economie dit jaar met 2,5% en niet met de eerder aangekondigde 2% krimpen. Ook het begrotingstekort voor 2009 zal uiteindelijk 13% bedragen en niet de 12,7% die eerder was aangekondigd.

Express.be